Už několikrát o ni žádali magistrát města Přerova, ale marně. I přes opakované výzvy se jim nepodařilo město přesvědčit, aby silnici v havarijním stavu zařadilo do svého plánu investic. „V roce 2006 bylo občanům z ulice Borošín přislíbeno, že se ihned po realizaci vodovodních přípojek provede oprava této komunikace, ale s touto záležitostí se do dnešního dne nic neděje,“ informovala jedna z obyvatelek Čekyně Božena Lužová.

Podle ní je cesta ve velmi špatném stavu a v některých místech se dokonce propadá. Navíc se z neupravené cesty zvedá prach, který sužuje tamní obyvatele. „Tento týden jsme předali na přerovský magistrát další dopis, ve kterém urgujeme opravu této komunikace,“ dodala Božena Lužová.

Podle úředníků magistrátuse v současné době zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci silnice, která bude dokončena na podzim.

„Oprava této komunikace se určitě v návrhu investičních akcí na příští rok objeví, nicméně nedokážu říct, zda bude realizována. Záleží totiž na finančních prostředcích a také na vůli zastupitelstva,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje Pavel Gala. Podle něho náklady na tuto investici jsou předběžně vyčísleny na 15 milionů korun.