Opravou prošel úsek o délce 255 metrů a město za ni zaplatilo téměř dva miliony korun. Stavba si v době od 25. června vyžádala dočasná dopravní omezení.

„Stavebníci úsek silnice vyfrézovali, položili novou živičnou vrstvu a provedli nové dopravní značení,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Vozovka prošla opravou v úseku od křižovatky ulic Šrobárova a Kozlovská až po přechod pro chodce u lávky k loděnici.