Ředitelství silnic a dálnic, které od počátku května provádělo na tomto úseku rozsáhlé rekonstrukce, zprovoznilo cestu na konci září.

Drobné opravy sice firma ještě dokončuje, ale provoz na silnici omezen není. „Původně jsme počítali s tím, že silnici necháme uzavřenou až do konce října, ale nakonec se nám podařilo zprovoznit ji už o měsíc dříve,“ uvedl náměstek ředitelství silnic a dálnic Pavel Študent.

Rozsáhlé opravy, které firma zahájila na počátku měsíce května, zahrnovaly výměnu povrchu vozovky nejen v místech, kde řidiči vyjeli koleje, ale také tam, kde k opravám v minulém období nedošlo.

Firma také rekonstruovala čtyři mosty, které se v úseku nacházejí. „ Tři mosty, které se nacházejí v Hustopečích nad Bečvou, jsme spravili a čtvrtý most jsme přebudovali na propustku,“ vysvětlil Študent.

Celkové náklady na opravy činí 160 milionů korun. V současné době ještě firma dokončuje vydláždění pod mosty. Stavební úpravy sice potrvají do konce října, silnice je však už zcela průjezdná.

„Právě jsme po té cestě jeli. Měla jsem obavy, aby silnice neklouzala, ale nakonec bylo vše v pořádku. Už je to celé průjezdné,“ svěřila se Kateřina Poppová. Zprovoznění silnice o měsíc dřív uvítal také tajemník úřadu městyse Hustopeče Václav Vomáčka.

„Jsme velmi rádi, že se podařilo uzavírku o měsíc zkrátit. Jezdilo zde totiž mnoho aut i přes historické centrum. Naštěstí z velké části to byla auta osobní. Nyní už je v Hustopečích takový klid, jaký byl před zahájením oprav,“ uvedl Vomáčka.

Úplná uzavírka po dobu pěti měsíců způsobila potíže také mnoha obcím na Hranicku a Novojičínsku. Silnice, přes které vedla objížďka, jsou totiž nyní vlivem nadměrného zatížení poškozené.

To potvrdila i Martina Vybíralová ze Správy silnic Olomouckého kraje. „Některé silnice jsou nyní poničeny, ale většinou ty, přes které nevedla oficiální objízdná trasa. Řidiči si totiž cestu často zkracovali podle svého.“

Nejvíce poškozená je silnice třetí třídy z Poruby do Lešné. „S ředitelstvím silnic a dálnic nyní jednáme o tom, zda nám silnice opraví nebo na opravy přispějí,“ uvedla Vybíralová.

Pavlína Chmelařová