Křižovatka řek - Sifon - se nachází na pravém břehu řeky Moravy v katastru Uhřičic u Kojetína. Návštěvníci ji najdou dva kilometry severně za obcí a je to stavba, která řeší překřížení řeky Valové s mlýnským náhonem.

„Na vodní dílo má tato stavba úctyhodný věk a my můžeme být právem hrdí na práci našich předků. Turisté, kteří k nám zavítají, většinou jen nevěřícně kroutí hlavou nad zvláštností tohoto díla a nad tím, odkud vlastně voda teče a kam,“ popsal starosta Uhřičic Jaroslav Křepelka. Zajímavostí stavby je, že mohutnější mlýnský náhon podtéká pod dnem řeky Valové.

Mlýnský náhon byl v minulosti uměle zbudovaný a vytékal z řeky Moravy u Bolelouce. Poháněl po toku několik mlýnů a vléval se zpět do Moravy pod Lobodicemi. V roce 1583, rok po smrti Vratislava z Pernštejna, pána na Tovačově i Kojetíně, byl mlýnský náhon prodloužen, aby mohl dodávat vodu i na kojetínský mlýn.

Přechod přes řeku Valovou tehdy vyřešili stavitelé překlenutím řeky Valové dřevěným korytem - takzvanými vantrokami. V osmdesátých letech 19. století bylo dřevěné koryto nahrazeno železným.

„Velkým nedostatkem ale bylo, že mezi hladinou řeky Valové a korytem byla mezera jen 1,4 metru, což při velké vodě znamenalo velké nebezpečí a většinou zaplavení okolí s velkými škodami,“ zmínil starosta.

Ojedinělé dílo i v rámci Rakouska-Uherska

Z těchto důvodů byla Moravským zemským sněmem v Brně navržena a schválena úprava řeky Valové od mostu na okresní silnici mezi Bedihoštěm a Hrubčicemi až ke vtoku do řeky Moravy. Na provedení regulace byl v roce 1907 povolen zemský příspěvek 60.778 K v tehdejších měně a tento obnos byl převeden do rozpočtu stavby.

Autoři projektu vyřešili úkol originálně. Protože bylo při regulaci řeky Valové stanoveno, že její průtok v řečišti musí být volný a nepřerušovaný, aby voda při vysokém stavu volně protékala, naplánovali, že mlýnský náhon se stále stejným průtokem bude řeku Valovou podtékat.

„Křižovatka byla provedena dvěma betonovými tunely pod novým řečištěm řeky Valové, kterými voda mlýnského náhonu nyní protéká dál na mlýn v Kojetíně. V našich poměrech, ale i v rámci Rakousko-Uherska, to bylo dílo ojedinělé. Postavila jej stavební firma Pittel Brausewetter a byla dokončena v listopadu roku 1908,“ upřesnil starosta obce.

Další křižovatka na mlýnském náhonu asi 800 metrů po proudu od Sifonu je dílo postavené jako betonové koryto a pojmenované Vantroky. Pod tímto korytem je odpadní kanál z obce Uhřičice, na který je napojený odvodňovací kanál z polí a obojí teče do řeky Moravy. V hrázi vedle mlýnského náhonu je stavidlo, které se zavírá při hrozící záplavě z řeky Moravy, aby se zabránilo zpětnému toku vody a zaplavení vesnice.