„Okolí třináctipatrových domů, starých téměř půl století, čeká regenerace. Do betonového prostoru má přinést více zeleně, ale i dětské hřiště či venkovní posilovnu pro dospělé. Architekti se zaměřili také na řešení zpevněných ploch a navýšení parkovacích míst, která citelně scházejí,“ přiblížila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Lidé se mohli seznámit s návrhy nové podoby sídliště na veřejném projednávání, které se uskutečnilo tento týden ve středu. V anketě pak dali svůj hlas návrhu, jenž je nejvíce zaujal.

„Do ankety se zapojilo dvaatřicet přítomných. Nejvíce hlasů, tedy osmnáct, získala prezentace ateliéru Circulos Meos z Olomouce. Devět dali občané návrhu od Ellement architects ze Zlína a pět získala prezentace Studia PAB z Olomouce,“ upřesnila Kamila Lesáková z odboru koncepce a strategického rozvoje přerovského magistrátu.

Rozhodne porota

Při rozhodování o vítězi bude mít i tato anketa svůj podíl, rozhodne ale odborná porota a ekonomická výhodnost návrhů. Porota se sejde k hodnocení už 13. prosince.

Všichni autoři měli za úkol navrhnout úpravy, které by se vešly do částky 30 milionů korun.

„Dotační program na revitalizaci sídlišť nebyl pro příští rok vyhlášen, ale věříme, že ministerstvo vypíše nový, třeba i s vyšší finanční podporou. Pokud ne, budeme se muset do opravy sídliště pustit po menších částech sami, protože stav všech ploch je opravdu žalostný,“ vysvětlil radní Jan Horký (SpP).

Otázka parkování

Obyvatele této části města asi nejvíce zajímá, jak vyřešit nedostatek parkovacích míst - sídliště Budovatelů by totiž potřebovalo zhruba sto nových míst pro auta.

„Možnostmi parkování se zabývaly všechny tři návrhy. Jediné studio Ellement architects přišlo s návrhem na podzemní parkoviště pro osmdesát aut. Přišlo by ale na 50 milionů korun, takže by si řidiči za parkování museli platit. A to by bylo jistě téma k diskusi,“ uzavřel náměstek primátora Pavel Košutek (ANO).

Co chtějí návrhy změnit?

Ellement architects, Zlín Návrh se soustředí na zobytnění lokality s důrazem na kvalitu zpevněných ploch u vstupů do domů i obchodního centra. Podél hlavní komunikace doplňuje kolmá parkovací stání i stromořadí a rozšiřuje plochy dvěma bočními parkovišti, která člení také pravidelnou mřížkou stromů. Dětské hřiště zůstává přibližně ve stejné poloze jako dnes, doplňkové fitness či herní prvky jsou rozmístěny podél chodníku a cyklostezky okolo sídliště - podél třídy 17. listopadu. Studie přichází výhledově s vizí stavby podzemní parkovací garáže pro osmdesát aut s vjezdem ze snížené nákladové rampy u obchodu. Předpokladem je ale poplatek za tato vyhrazená stání. Návrh počítá se 157 parkovacími místy v terénu.

Circulos Meos, Olomouc Autoři postupovali při návrhu obráceně, kdy nejprve v myšlenkách celou plochu - zejména tu centrální - zpevnili, a pak v ní „vykrajovali“ elipsy s místy pro zeleň, zejména nové stromy. Tyto plochy jsou rozmístěny nahodile stylem „padajícího listí“ a vnášejí do prostoru jakýsi organický přístup. Motiv využívají i v menších barevných plochách, do kterých umísťují různé prvky - hřiště a prvky venkovního fitness. Myšlenkou je i barevná linie, táhnoucí se napříč územím, někde zobrazená pouze v dlažbě, jinde vystupuje na povrch a tvoří lavičku nebo lezeckou stěnu. Parkování autoři posilují jak na hlavní komunikaci, tak novými místy okolo zdravotního střediska, kde je navržena jednosměrná okružní komunikace. Návrh výrazně zlepšuje bilanci parkování navýšením počtu stání o 90 míst. Počítá se s 207 parkovacími místy v terénu.

Studio PAB, Olomouc Návrh je výrazný jasným konceptem, nazvaným X O. Autoři respektují přísnou pravoúhlou strukturu sídliště, narušenou zmíněnými tvary X a O. V barevně pojatém „O“ v centrální části sídliště umístili hlavní dětské hřiště s malým atletickým oválkem a dalšími herními prvky, písmeno X pak tvoří plynulý přístup k obchodnímu středisku. Část s cvičícími prvky, hřištěm na streetball, šachovým stolem i stolem na ping-pong, je umístěna u hlavní zelené plochy mezi třídou 17. listopadu a prvními panelovými domy. Návrh zmenšuje zpevněné plochy ve prospěch zeleně, doplňuje druhou řadu stromů podél chodníku u třídy 17. listopadu - hřiště pro mládež a seniory odcloňuje hustou keřovou zelení. Parkování řeší podél komunikace Budovatelů s doplněnými stromy. Možnost podzemního parkování zpracovatel z neekonomických důvodů opustil. Návrh počítá se 132 parkovacími místy v terénu.