„Obyvatelé ulice mohou dát třeba podnět k tomu, aby byla jejich čtvrť osazena lavičkami, nebo navrhnout, jak by si představovali způsob parkování či vzhled veřejného osvětlení," nastínila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Zkrášlení ulice Budovatelů bylo původně součástí projektu na regeneraci sídliště Trávník, které s ulicí Budovatelů těsně sousedí.

Protože ale stát chystá změnu pravidel pro regeneraci panelových sídlišť, bylo nutné akci rozdělit do dvou samostatných projektů.

„Víme, že nemají být podporovány projekty s více než třemi etapami regenerace – a sídliště Trávník bylo rozvrženo do desíti etap, což je teď potřeba změnit. Navštívili jsme ministerstvo pro místní rozvoj a dohodli se s úředníky, že bude sídliště rozděleno na dvě části – Trávník a Budovatelů," vysvětlil radní Jan Horký (SpP).

Dvě etapy proměny

Oprava sídliště v ulici Budovatelů bude mít dvě etapy, Trávníku tři.

„V současné době se dokončují projekční práce na první etapě sídliště Budovatelů, která se týká prostranství v okolí domů s číslem popisným 2 a 4 a nákupního centra Trumf," upřesnila vedoucí odboru řízení projektů a investic přerovského magistrátu Ivana Pinkasová.

Tato etapa by se mohla dočkat své realizace už v roce 2016 nebo 2017. Záležet bude ale především na tom, jak úspěšná bude žádost o dotaci.

Druhou etapu pak tvoří plochy ke třídě 17. listopadu.

„Úředníci ministerstva nám sdělili, že námi plánované úpravy třídy 17. listopadu nebude možné financovat z programu regenerace panelových sídlišť a ani z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury – program na zvyšování bezpečnosti dopravy umí financovat pouze nové přechody, místa pro přecházení nebo úpravy křižovatek, nikoli změnu uličního profilu, i když by se tím zvyšovala bezpečnost provozu," vysvětil dále Jan Horký.

Kvůli těmto novým informacím plánuje město přípravu druhé etapy úprav sídliště Budovatelů namísto třídy 17. listopadu.

„V souvislosti s tím nabízíme občanům, kteří by se chtěli účastnit přípravy revitalizace sídliště v ulici Budovatelů, aby se přihlásili o členství v občanské poradní komisi na mail: irena.dvorakova@prerov.eu," uzavřel radní.