Odborníci z různých institucí se zde setkají v úterý a ve středu na konferenci. Připomenou si zde také letošní sto dvacáté výročí od založení Muzea Komenského v Přerově.

Na dvoudenní konferenci vystoupí se svými příspěvky zástupci muzeí, univerzit i akademie věd. Ústředním tématem konference budou Oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě. Konference se zúčastní pracovníci pražské, brněnské i pardubické univerzity, ale také zástupci muzeí například v Praze, Uherském Brodě či Vyškově.

Konference bude mít i mezinárodní účast. „Přijedou odborníci z Univerzity Konstantína Filozofa v Nitře, Muzea školství a pedagogiky v Bratislavě, Univerzity Komenského v Bratislavě i zástupci Slovenské akademie věd v Bratislavě,“ upřesnil ředitel přerovského muzea František Hýbl, který bude mít jednu z úvodních přednášek nazvanou Přerov – průkopník tradice J. A. Komenského v českých zemích v druhé polovině 19. století.