„Spolupráce Hasičského záchranného sboru a ČEPS se odehrává převážně v rovině ochrany kritické infrastruktury. Společně se podílejí na tvorbě bezpečnostní strategie, pořádají semináře, workshopy a cvičení,“ uvedla Nicole Zaoralová, mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Miroslav Čoček obdržel medaili za Zásluhy o bezpečnost České přenosové soustavy.

„V našem územním obvodu Přerov se nachází významný prvek přenosové soustavy, a to je rozvodna elektrické energie u Prosenic. My se jako Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje staráme o zajištění bezpečnosti po stránce krizového řízení a zajištění bezpečnosti této stavby,“ vysvětlil Čoček.

Rozvodna v Prosenicích je pod drobnohledem hasičů vždy v době prudkých přívalových dešťů nebo hrozících povodní na Přerovsku. Je také jedním z prvních objektů, který hasiči hlídají. Naposledy během loňských povodní, které se prohnaly regionem v květnu roku 2010.

„Tuto medaili vnímám jako ocenění všech hasičů územního odboru Přerov, a to jak profesionálních, tak dobrovolných, kteří jsou vyčleněni na případný zásah k rozvodně,“ podotkl Čoček. (pu)

Ocenění hasiči v prostorách Míčovny Pražského hradu
Ocenění hasiči v prostorách Míčovny Pražského hradu