„Poznatky pamětníků lze brát jako informativní, ale není možné na nich stavět jakýkoli návrh protipovodňového opatření,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Jednou z výhrad proti opatřením Povodí Moravy je ta, že jsou příliš technicky složitá a náročná na provoz. Je to pravda?
V případě Troubek nejde o ojedinělou protipovodňovou ochranu. Ta funguje například v Židlochovicích nebo Moravském Písku. Tým z Brna pod vedením profesora Jaromíra Říhy jednoznačně prokázal, že jedním z velkých problémů Troubek není pouze voda vylitá z Bečvy nebo Moravy, ale také voda podzemní a ta se v období vydatných dešťů vytlačuje právě v intravilánu Troubek.

Hodně se také řeší cena, za kterou se protipovodňová ochrana vybuduje. Vaše by podle toho, co zatím zaznělo v médiích, byla mnohonásobně vyšší. Proč?
Ochrana Troubek podle našeho projektu už počítá s opatřeními, které řeší podzemní vodu. Tato opatření budou mít samozřejmě výrazný vliv na výslednou cenu díla. Obec přitom návrhy na řešení spodních vod nepředložila. Z našich výpočtů vyplývá, že pokud by chtěla obec začít stavět hráze blíže řeky Bečvy, bude zapotřebí stavět mnohem více kilometrů hrází, než troubečtí zastupitelé nyní uvádějí. I toto by samozřejmě znamenalo rapidní zvýšení rozpočtu.

Zastupitelé Troubek opírají své návrhy zejména o historické mapy a o poznatky pamětníků. Proč je to podle Vás problematické?
Celkový charakter a využití území se od doby historických map natolik změnil, že je lze brát pouze jako informativní materiál a rozhodně na nich nelze stavět jakýkoli návrh protipovodňových opatření. Doposud nejvíce informací o tom, před čím se musí Troubky ochránit a kde jsou největší hrozby, nám jednoznačně ukázala povodeň z roku 1997. A právě o tyto poznatky se opírá projekt Povodí Moravy.

Troubečtí znají své území velmi dobře. Někteří Vám vyčítají, že s podobným systémem nemáte zkušenosti.
Autoři projektu v Troubkách již dříve navrhli a úspěšně zrealizovali podobný systém v Praze, kdy celkové náklady takovýchto opatření překročily dvě miliardy korun. Odborníci, kteří se problematikou Troubek zabývají, tudíž nejsou v oboru těchto řešení žádnými nováčky.