Částku patnáct tisíc korun mu daroval hlavní organizátor osmého ročníku Zubrfestu, pivovar Zubr. Šek na část výtěžku z této akce převzala vedoucí neziskové organizace od ředitele pivovaru Tomáše Pluháčka.

Dar pomůže zdravotně postiženým, kterým sdružení poskytuje pracovní místa na částečný úvazek. Momentálně ho navštěvuje devět osob s různým typem a stupněm postižení.

„Velmi ho vítáme. Jsme rádi, že se pivovar zachoval takto vstřícně," uvedla ředitelka sdružení Most k životu Dagmar Plšková.

Ta se obává, že keramická pec, kterou handicapovaní denně využívají při svých činnostech, by mohla každým dnem dosloužit. Pořízení nové stojí okolo 180 tisíc korun. Financovat její nákup může sdružení právě z podobných darů.

„Stávající pec je v provozu denně už od roku 1999 a již dosluhuje. Tento příspěvek je takový základ na pořízení nové. Moc by nám pomohlo, kdyby se i další podniky zachovaly takto velkoryse," dodala.

Sdružení se již čtrnáct let snaží zamezit sociálnímu vyloučení zdravotně postižených. Vytváří pro ně vhodné podmínky pro práci na zkrácený úvazek provozem keramické, dřevařské, šicí, tkalcovské a košíkářské dílny. Výrobky z těchto aktivit se poté daří úspěšně prodávat. Kromě pracovní činnosti a sociální rehabilitace nabízí pomoc s uplatněním klientů na volném pracovním trhu.

„V keramické dílně vyrábím andělíčky a zvonečky na Vánoce. Také tu děláme keramiku pro Muzeum Komenského. Pracuji zde druhým rokem, každý den šest hodin," řekla klientka sdružení Jiřina Mlčochová z Přerova.

Přerovský pivovar podporuje i další sociální služby ve městě, mezi které patří Dům s pečovatelskou službou pro seniory či Svaz tělesně postižených Přerov. Přispívá také na místní kulturní akce a hokejový klub HC Zubr.