Z celkového počtu předběžných výsledků převládají v počtu 327 269 ženy a na území kraje se vyskytuje skoro 9 400 cizinců. Většina obyvatel má na území olomouckého hejtmanství trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt pak něco přes pět tisíc osob. Na území kraje bylo v roce 2001 spočítáno 397 obcí. Letos jich je 399.

„Do roku 1980 byl nejnižší počet obcí v kraji. Od roku 1961 docházelo k jejich slučování až do roku 1980, kdy při sčítání bylo napočítáno 310 obcí. Po tomto roce dochází opět k osamostatňování, takže při letošním sčítání jich je 399 obcí,“ Miloslav Pospíšil z olomoucké pobočky ČSÚ.
Ekonomicky aktivních je necelá polovina. Přes třicet šest a půl tisíce lidí na jaře do formulářů uvedlo, že jsou nezaměstnaní.

Z celkového množství se v kraji nejvíc lidí přihlásilo k české národnosti, a to přesně 369 342 dotázaných. Moravany se cítí být necelých 77 tisíc osob. Na území kraje žij nejvíce Slováků, a to 2 721, následují Ukrajinci, kterých jsou necelé dva tisíce a 1 108 Vietnamců. Přes dvě stovky dotázaných uvedlo do kolonky slezskou národnost, slovenskou téměř, necelých šest stovek je národnosti polské, téměř devět set Němců. Číslo 373 vyjadřuje počet lidí, kteří se přihlásili k rómské národnosti. Téměř 161 tisíc obyvatel kraje neuvedlo do nepovinného údaje nic.

Věřících? 105 tisíc

Z pohledu náboženství se přes 280 tisíc lidí nehlásí k žádné církvi a náboženské společnosti. Necelých 105 tisíc lidí pak patří k věřícím. Nejvíce se hlásí k římskokatolické církvi, a to necelých 85 tisíc osob, evangelíků je něco málo přes dva tisíce, československá církev husitská byla vepsána ve formulářích zhruba třech tisíc věřících.

V samotné krajské metropoli se během sčítání žije podle předběžných výsledků sčítání 100 043 obyvatel a i zde převládá ženská populace, a to v počtu 52 677. Co se týká věkové struktury, je v Olomouci téměř 13 606 tisíce dětí a mládeže do 14 let, 69 652 osob ve věku od 15 do 64 let a 16 785 občanů starších 65 let. „Stejně jako v republikovém měřítku dochází i v Olomouci k úbytku dětí a mládeže oproti ostatním věkovým kategoriím,“ uzavřel Pospíšil. (wja)