Ve výběrovém řízení na stavbu nového Tyršova mostu obstála nejlépe společnost Skanska, která přišla s nejnižší nabídkou za zhotovení díla – 115 milionů korun. Vzápětí poté podali dva neúspěšní uchazeči o tuto zakázku odvolání k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Zástupci brněnské firmy Firesta tvrdili, že jim vadil způsob losování, omezený počet uchazečů a procesní chyby ve výběrovém řízení. Druhý neúspěšný žadatel o zakázku, brněnská firma SDS Exmost, do své námitky přímo uvedl, že losování bylo neobjektivní a mohlo být zmanipulováno.

„Správní řízení v této věci jsme v první instanci zastavili. Obě firmy ale podaly proti rozhodnutí rozklad k předsedovi Úřadu a druhostupňové řízení stále probíhá,“ řekl ve středu mluvčí ÚOHS v Brně Martin Švanda.

Přerovští radní jsou přesvědčeni, že jim dá antimonopolní úřad i tentokrát za pravdu.

„Ještě tento měsíc bude svolána dohadovací komise a věříme, že potvrdí původní rozhodnutí. Náš předpoklad je, že by mohla stavba začít už v září,“ vyjádřil se náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Staronové otázky

Podle něj se v souvislosti se stavbou Tyršova mostu opět vyrojily dotazy lidí, proč město neobnoví původní přemostění, a to včetně pilířů, které se zde dochovaly.

„Povodí Moravy by to nepovolilo. Už při povodních v roce 1997 se zde vytvořila hráz a letos jeřáby naplaveniny odklízely, aby se nestalo totéž. Most může být buď bez pilířů, nebo s odlehčenými pilíři,“ vysvětlil.

Přerovští radní také nyní zjistili, že by mohli čerpat finanční prostředky z Regionálních operačních programů Evropské unie na úpravu předpolí mostu – tedy ulic Pod Valy, Na Marku a Brabansko.

„Úpravy by nás stály zhruba deset milionů a tato lokalita je řešena zvláštním projektem. Předpolí máme nyní zpracováno pro žádost o dotaci z ROP a už na podzim budeme vědět, jestli peníze získáme. Vzhledem k oddálení stavby Tyršova mostu na to ale nijak nepospícháme, protože bude rok a půl trvat, než bude lokalita ve stavu, kdy bude možné s úpravami začít,“ uzavřel Kulíšek.