Stejně jako sběrný dvůr v ulici Na Hrázi, bude otevřeno po sedm dní v týdnu – ve všední dny od 6 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin a v neděli od 12 do 16 hodin.

Na ploše tisíc metrů čtverečních je vybudovaná hala a dodáno celkem 16 kontejnerů.

Místo, kam mohou lidé ukládat objemnější odpad nejen ze svých domácností, ale i zahrádek, pojme až 400 tun odpadu ročně.

„Přinášet můžou skříně, gauče, koberce, ale i papír, oděvy, sklo, plasty, kovy a dřevo. Nasbírané odpady budeme následně mechanicky upravovat tak, aby mohly být v co největší míře materiálově využity k dalšímu zpracování," uvedl náměstek přerovského primátora Michal Zácha

Kromě běžných odpadů z domácnosti sem mohou Přerované přinést třeba i odpad s nebezpečnými vlastnostmi, jako jsou zbytky olejů, nátěrových hmot, zářivek, ledniček, mrazáků a televizorů, znečištěné obaly od různých chemických látek, baterie, akumulátory či léky.

Současně pak bude možné sem odložit také biologický odpad – trávu, listí, větve, nepoužitelnou zeleninu a podobně.

„Tento odpad bude následně převážen provozovatelem ke zpracování do nové kompostárny v Žeravicích," připomněla Miroslava Švadlenková z Technických služeb města Přerova.

Novinka za šest milionů

Jedním z hlavních cílů nového sběrného dvora bylo dosáhnout toho, aby ubylo černých skládek.

„Když lidé demolovali umakartové jádro, uklízeli ve sklepích nebo na zahrádkách, tak to většinou skončilo u kontejnerů," řekl již dříve Michal Zácha.

Stejně jako ve dvoře Na Hrázi, by v Želatovských kasárnách měla probíhat soutěž ve sběru pro školy a školky. Kromě papíru ve sběrně přijmou i PET lahve a hliník.

Zřízení nového sběrného dvora stálo šest milionů korun, z toho čtyři miliony pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí.