„Jádro mé pohlednicové sbírky tvoří vlastně tři sbírky – album po tatínkovi, pozůstalost Miloše Kunčíka z Přerova a sběratelské kousky, které mi věnoval František Riegl. Díky nim mám k dispozici zřejmě největší sbírku kojetínských pohledů," vysvětluje Josef Bibr, který má dnes skříně plné šanonů. Ty v sobě skrývají přes tisícovku variant pohlednic a půl druhého tisíce ostatních dokumentů, jako jsou průkazky, pozvánky, tiskoviny, odznaky, výuční listy nebo reklamní letáky. Každý kousek se snaží pečlivě zařadit.

„Začalo to starými pohlednicemi, pak jsem si řekl, že by bylo dobré vědět víc, než je možné vidět na fotografiích," vzpomíná Bibr na své sběratelské začátky. Tehdy se rozhodl zjistit totožnost lidí na fotografiích, jejich minulost a historii jednotlivých domů. Občas mu s rozluštěním pomohli pamětníci, jindy musel dojíždět do přerovského archivu.

Jedním z nejstarších kousků sbírky je Propouštěcí list z panství z roku 1746. Mladší exponáty pochází z období 1895 – 1910, mnoho z nich se vztahuje ke dvacátým létům minulého století. Přírůstky do sbírky hledá Bibr na internetových či klasických burzách.

„Když jsem se sběratelstvím začínal, nevěděl jsem, který kus byl výjimečný a který obyčejný. Až po nějaké době jsem zjistil, že jeden kousek je dobrý, protože jsem ho viděl dvakrát v životě, a druhý je běžný, protože jsem ho viděl už tisíckrát. Je to asi nepřenositelná zkušenost," uvažuje Bibr o shromažďování exponátů.

Nyní se ale soustředí na jinou věc, chtěl by doplnit chybějící informace ke starým fotografiím a svou sbírku tematicky uspořádat, časem by ji rád celou zdigitalizoval.

Sbírání se věnuje už dvacet let, ale sám by to odhadl jenom na pět let. S láskou a péčí se dívá po svých šanonech.

„To by hořelo, co? Když si uvědomím, že pro někoho to může být jenom kus papíru… Ale já mám radost z každého jednoho toho papíru. Chybí mi ještě asi sto kojetínských pohlednic, takže stále čekám na nejlepší kousky, třeba se za pár let objeví. Sběratelství je totiž koníček na celý život," uzavírá Josef Bibr. 

Autorka: Martina Vrtělová