„Stromy jsme vysázeli podél polní cesty v místě zvaném Karlovsko. Při výběru vhodných odrůd jsme pozornost obrátili k takzvaným starým odrůdám, které jsme si museli přivézt až z Bojkovic,“ řekl starosta obce Radkovy Marek Foukal.

Podle jeho slov by měly vybrané odrůdy poskytovat po několika letech péče dostatek ovoce vhodného k různým způsobům zpracování. „Od moštování a kompotování až k tradiční přípravě domácí slivovice,“ dodal starosta.

Největší počet vysázených stromků totiž tvoří právě švestky. V aleji jsou však zastoupené také třešně, hrušně a jabloně. Do výsadby stromků se v sobotu zapojili místní obyvatelé, hosté, ale i zástupci Nadace Partnerství.