Opoziční zastupitelka Helena Netopilová (SpPP) tlumočila stanovisko místní pobočky Konfederace politických vězňů (KPV) a navrhla, aby byla socha v reakci na ruskou agresi na Ukrajině odstraněna. Zastupitelé ale sochu Rudoarmějce bránili s tím, že patří na své místo, protože je výpovědí doby.

„Válka Ruska proti Ukrajině otevřela i u nás otázku, jak naložit s takzvanými pomníky vděčnosti Rudé armádě. Nikdo nepopírá, že Rusové stejně jako Ukrajinci osvobozovali část Evropy od nacistů, ale je také jasné, že jejich úkolem bylo i šířit komunistickou ideologii, stalinismus a vliv sovětské velmoci,“ řekla Helena Netopilová.

Budova na náměstí T. G. Masaryka 8 v Přerově
Chátrající dům na náměstí už Přerov dál vlastnit nechce

„Právě neomluvitelná agrese Ruska vůči Ukrajině a jeho výhrůžky vůči dalším státům bývalého východního bloku a pohrdání mezinárodními dohodami způsobily, že takové sochy jsou v dnešní době mnohem více symbolem ruské agrese a rozpínavosti, než něčeho pozitivního,“ dodala.

Zastupitelka se ale nesetkala s pochopením kolegů z ostatních stran.

„Měli bychom vnímat, že spousta cizích mladých kluků tady položila život za to, aby bylo fašistické Německo poraženo. I když nesouhlasím s tím, co se děje na Ukrajině a nesouhlasím s mocenskými prohlášeními Ruska, myslím, že bychom neměli propadnout všeobecné náladě, že teď budeme sochy odstraňovat a ničit,“ vyjádřil svůj názor zastupitel Libor Slováček (Za prosperitu Přerova).

Návrh na odstranění sochy Rudoarmějce z prostranství před školou obhajoval na jednání zastupitelstva předseda pobočky Konfederace politických vězňů Vladimír Hučín.

„Tito vojáci přivezli na svých bodácích ideologii Sovětského svazu. Nebudu tady politikařit a zbytečně vykládat, co všechno komunistický režim způsobil - kolik bylo popravených a vězněných. Josef Baják, autor této sochy, byl sledován Státní bezpečností a donucen, aby ji vyrobil. Vidím ale, jak jste vzdáleni od reality. Je těžké o tom mluvit tady - je to jako mluvit o provaze v domě oběšence,“ zhodnotil.

Na jednání zastupitelstva v Přerově představili svůj záměr zástupci developerské společnosti CTP, kteří chtějí investovat v lokalitě Staré Rybníky mezi Předmostím a Dluhonicemi. 6. září 2021
Přerov vybral firmu, které prodá pozemky v lokalitě Staré Rybníky

Zastupitelka Helena Netopilová uvedla, že by měla socha pouze změnit místo za asistence památkářů a nejde jí o její zničení. Ani tento argument ale nezabral. Podle zastupitele Radka Pospíšilíka (Za prosperitu) by měl Rudoarmějec zůstat na svém místě.

„Historii nevymažeme, ta historie tady byla a socha je připomínkou historie - v dobrém i špatném slova smyslu. Všechny státy, které chtěly přepsat historii, na to doplatily,“ řekl.

Agresi Ruska na Ukrajině odsoudil radní Jakub Navařík (ODS), ani on ale nepovažuje za vhodné sochu Rudoarmějce odstranit. „Naprosto odmítám to, co se děje ze strany Ruska. Myslím si ale, že je socha poctou padlým vojákům, kteří tehdy za války položili své životy. Je to historický symbol, který nám tyto oběti připomíná,“ zmínil.