„To, že zrušíme tendr, automaticky neznamená zdržení stavby. Zdržení znamenají průtahy, způsobené obstrukcemi ve správních řízeních. Zakázku znovu obnovíme v momentě, kdy se rozběhnou povolovací procesy. Ve chvíli, kdy budeme mít stavební povolení, do měsíce stavíme,“ uvedl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Stavba by měla začít v příštím roce.

Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové probíhá v rámci přípravy úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem řízení o změně územního rozhodnutí.

„Tento administrativní proces je připomínkován výborem místní části Dluhonice, který předložil soupis kompenzačních opatření. Z podkladů vyplývá, že daná problematika směřuje ke smírnému řešení, neboť podstatnou část požadavků místního výboru v Dluhonicích lze technickým způsobem zajistit,“ konstatovala.

Děti Země zaslaly v září na stavební úřad olomouckého magistrátu své připomínky a vyjádřily souhlas s doplněním spisu, hlavně o závazné stanovisko k ochraně krajinného rázu. Zopakovaly svůj návrh, aby průhledné protihlukové stěny byly pro ochranu ptáků před nálety zvýrazněné.

„Stavební úřad vyhověl našim námitkám z června 2019, neboť ve spise je studie o vlivu dálnice na krajinný ráz i potřebné závazné stanovisko s pěti podmínkami. Také se vyjasnilo, že dálnice nemá vliv na okraj žádného lesa. Podle nás by tak měl být spis úplný, takže by již neměla existovat žádná vážná překážka pro vydání změny územní rozhodnutí,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Stavba čtrnáct kilometrů dlouhého úseku dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem v těchto dnech finišuje a má být slavnostně uvedena do provozu počátkem prosince.

Ilustrační foto
Děti Země napadly územní řízení na D1 u Přerova
Výstavba dálnice D1 Lipník - Přerov - konec září 2019
D1 z Lipníku je před dokončením. Takto teď vypadá