Dosud byly daně přerozdělovány ve prospěch měst. Praha například dostávala na jednoho obyvatele šestapůlkrát více peněz než nejmenší obce. Novela by měla přispět k rovnoměrnějšímu rozdělování daní. Menší obce si polepší, zatímco velká města dostanou peněz méně.

„Jsme rádi, že se věci posunuly tímto směrem. Jako Spolek pro obnovu venkova jsme jedni z iniciátorů této změny. Myslím, že petice proti diskriminaci obyvatel venkova, kterou jsme před časem sepsali, k této novele také přispěla,“ uvedl bělotínský starosta a zároveň předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala.

Podle jeho slov však může být radost malých obcí z novely předčasná. „Nechci být předčasným optimistou, uvidíme, co na to řekne parlament, kde většina poslanců pochází z měst,“ podotkl Eduard Kavala. Jak dále uvedl, novela není definitivním řešením. „Je to pouze první krok správným směrem. Do roka by se měla připravit kompletní nová pravidla toho, jak budou daně rozdělovány, a my jako Spolek pro obnovu venkova se na tom chceme podílet,“ dodal bělotínský starosta.

Nejlépe na tom budou podle novely obce s nejmenším počtem obyvatel. Ty by měly dostat do rozpočtu až dvakrát tolik peněz než dosud. „Je to pozitivní. Menším obcím se určitě zvednou příjmy, ale na druhou stranu nemůžeme chtít nemožné. Konkrétně naší obci by se mohl zvýšit rozpočet řádově o statisíce korun, což už jsou peníze, za které lze leccos realizovat,“ vyjádřil se starosta Rokytnice Vojtěch Soldán.

Někteří představitelé obcí si však od novely příliš neslibují. „Asi si moc nepolepšíme. Malé obce na tom budou s penězi stále bídně,“ řekl starosta Tučína Jiří Řezníček.

Přerov zatím neví, jaký bude mít novela dopad na jeho rozpočet, zda mu například neubude peněz. „Tím se teď zabývají pracovníci finančního odboru města,“ uvedl primátor Přerova Jiří Lajtoch.

Rozdělování daní mezi obce je v České republice dlouho diskutovaným tématem. Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí České republiky již několik let vyvíjejí aktivity k tomu, aby byly daně rozdělovány rovnoměrněji než dnes, kdy jsou zvýhodňována velká města. Letos byla například vytvořena Petice proti diskriminaci obyvatel venkova, pod kterou se podepsalo celkem 800 obcí.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z PŘEROVSKA

Moje PřerovskoSportKulturaPodnikáníČerná kronika