Nový vzhled získal na jaře rondel u malé pasáže, který se proměnil v rozkvetlou louku. „Prostranství jsme upravili a vysázeli zde 1590 kusů cibulovin a 521 trvalek. Druhová skladba evokuje jednotlivá roční období, takže se lidé mohou pokochat pohledem na stále kvetoucí lokalitu. Součástí ostrůvku je i mlatová pěšinka pro zahradníky, kteří se o rostliny starají,“ popsal náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Uprostřed ostrůvku vykvete jasmín, objeví se tu kaliny, ruje, liliochvostec, řebříček, plesnivka, krásnoočko, rozrazil, sasanka, hvězdnice, plesnivka, kakost a řada dalších rostlin. Revitalizace ostrůvku přijde město na 431 tisíc korun.

Záhony tulipánů a narcisů se objevily u kina Hvězda a zkrášlily také prostranství v ulici Pod Valy nebo parčík na náměstí Svobody. Trvalkové záhony, které pokvetou od jara do podzimu, byly založeny i mezi cyklostezkou a bývalými školami v Palackého ulici.