Toto významné ocenění obdržela v kategorii Cena médií. Kraj ceny uděluje od roku 2007.

Letos si skleněnou trofej převzalo celkem deset oceněných za mimořádné počiny v oblastech profesionální i amatérské umělecké činnosti a za celoživotní přínos v oblasti kultury.

ROZHOVOR

Mohla byste se podělit o své pocity, co pro vás ocenění Olomouckého kraje znamená?

Zpráva, že jsem byla vybrána na ocenění Olomouckého kraje, mě v prvé řadě velmi překvapila. V roce 2006 toto ocenění získalo Muzeum Komenského v Přerově jmenovitě za propagaci uměleckého řemesla nejen v naší republice, ale i v zahraničí k jubilejnímu 25. ročníku Hefaistonu.

Za tak krátkou dobu získat znovu toto velké ocenění pro stejnou instituci je ohromné. I když toto vyznamenání bylo jmenovitě uděleno mně, stále považuji svůj osobní vklad k prezentaci hradu Helfštýna a Hefaistonu za výsledek týmové práce.

Nové nápady a myšlenky ke zlepšení chodu hradu, vybavení provozního zázemí a podobně , kladou stále větší nároky na spolupracovníky.

Slavnostního předání cen jste se osobně nezúčastnila. Kdo za vás cenu převzal?

Cenu převzala má dlouholetá spolupracovnice Pavla Janýšková, která všem příznivcům, jimž jsem tam chyběla, poděkovala a omluvila moji neúčast ze zdravotních důvodů.

Jakou osobnost byste vy osobně nominovala z Přerovska na Cenu Olomouckého kraje?

Jistě se v Olomouckém kraji v oblasti kultury, ale i v jiných oborech, najde spousta osobností, na které bych si vzpomněla.

Přesto mně nejdříve vytane na mysli osoba, se kterou dlouhá léta spolupracuji, a proto si také troufám říct, že by si tuto cenu zasloužila. Je to starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl.

Ten v době, kdy zastával funkci přednosty okresního úřadu, naši organizaci, myslím tím přerovské muzeum i hrad Helfštýn, velmi podporoval.

V současné době velmi úzce spolupracujeme na propagaci blízkých lokalit, jako jsou hrad Helfštýn a městská památková rezervace Lipník nad Bečvou. Jako bývalý památkář oceňuji, jak systematicky se opravují jednotlivé památkové objekty ve městě.

Od roku 2006 má muzeum s městem uzavřenu partnerskou smlouvu, jejímž prostřednictvím jsme se stali členy Kruhu evropských kovářských měst.

Kolika a jakých ocenění jste držitelkou? Kterého si nejvíce vážíte?

Připomenu ocenění z roku 2000, kdy jsem obdržela cenu ministra kultury Artis Bohemiae Amicis za přínos české kultuře. Bylo to nově zavedené ocenění, které také zahrnovalo propagaci české kultury v zahraničí. V té době jich bylo uděleno teprve deset a mezi těmito osobnostmi byl například Pavel Tigrid, kterého jsem si vždy velice vážila.

Získala jste Cenu médií za přínos v oblasti kultury. Jak se vám spolupracuje s médii? Jaké máte s novináři zkušenosti?

S médii se mi spolupracuje různě. Média nejsou anonymní fenomén, ale vždy jsou reprezentována konkrétním člověkem, se kterým přímo komunikuji. Oceňuji ty zástupce médií, kteří dovedou položit dobrou otázku, a to jsou převážně ti, kteří přijdou připraveni a už o hradě, jeho specializaci a akcích něco vědí.

Pro mě specificky platí, že mám nejraději, když mohu mluvit do diktafonu, poněvadž mám takovou frekvenci slov, že novinář, který si chce něco zapisovat, by musel umět těsnopis.

Vzpomenete si na svůj první rozhovor, který jste poskytla? Čeho se týkal?

První rozhovor se určitě netýkal hradu Helfštýna, ale pravděpodobně to bylo něco o opravách a rekonstrukcích památek okresu Přerov, poněvadž v prvních letech jsem v muzeu zastávala funkci metodika památkové péče. Ale to byla sedmdesátá léta minulého století.

Dosáhla jste ve své profesi všeho, po čem jste toužila, nebo máte nějaké nesplněné přání?

Hodně z toho, co jsem na hradě Helfštýně chtěla dokázat, se uskutečnilo, ale jednu věc považuji za svůj dluh vůči hradu. Nepodařilo se mi prosadit u orgánů státní památkové péče dostavbu věží čtvrté brány, která je jakýmsi torzem mezi Kovářským studiem a kovárnou na třetím nádvoří.

Naopak realizaci byl nakloněn a vlastně ji i schválil krajský úřad, pokusím se tento projekt znovu oživit.

Marcela Kleckerová

Správkyně hradu Helfštýna a zakladatelka a organizátorka Hefaistonu, mezinárodního setkání uměleckých kovářů.

Dlouholetá kastelánka hradu Helfštýna byla na ocenění navržena za podíl na stavební obnově hradu Helfštýna, popularizaci kulturního dědictví, vybudování kulturně-společenského centra kraje, vybudování největšího centra uměleckého kovářství ve střední Evropě a organizaci 27 ročníků Hefaistonu.

Pod jejím vedením doznal hrad velkých změn, a to nejen ve stavební obnově památky. Stal se centrem kulturně-společenského života v regionu.

V roce 2008 opět přivítal více než 100 tisíc návštěvníků. Věhlas získal hrad Helfštýn díky mezinárodnímu setkávání uměleckých kovářů Hefaiston, u jehož zrodu Marcela Kleckerová stála a jehož myšlenka se zrodila v její hlavě.

V roce 2008 hostil Helfštýn už 27. ročník s účastí několika set uměleckých kovářů.

Myšlenka spojit umělecké kovářství s hradem se stala pro paní Kleckerovou natolik životně zásadní, že její jméno je s názvem hradu a pojmem Hefaiston již neodmyslitelně spjato, a to i v odborných kruzích v zahraničí.