ROZHOVOR

Z jakého důvodu je na školách více učitelek než učitelů?

Podle mě je těch důvodů víc. Předně si myslím, že ženy mají obecně k dětem kousek blíž. A to zvlášť v době, kdy se rozhodují o své budoucí profesi, což a priori naplňuje pedagogické fakulty větším počtem studentek než studentů.

Dalším důvodem bude v dnešní době nejspíš nepříliš dobrá prestiž kantořiny v porovnání s jinými obory, což „pán tvorstva“ jistě těžko snáší (úsměv).

V neposlední řadě to bude také důvod finanční. Vysokoškolsky vzdělaný muž má v jiné profesi větší šanci na vyšší platové ohodnocení a další kariérní postup, čehož ve školství prakticky nemá možnost dosáhnout.

Jaké jsou nejčastější důvody, proč muž - absolvent pedagogické fakulty nakonec neučí a skončí ve zcela jiném oboru?

Myslím, že poslední dva výše uvedené důvody jsou i příčinou pozdějšího odlivu mužských absolventů mimo školství.

Nejsou výjimkou ani případy, kdymužz finančních důvodů – například manželka na mateřské dovolené a podobně – dočasně opustí učitelské povolání, aby zajistil rodinu, a po návratu ženy do zaměstnání se do školství zase vrací zpět.

Mnohdy jsou ale lákadla světa byznysu silnější.

Kdo má větší autoritu – učitelka, nebo učitel? Případně proč?

Nemyslím si, že by autorita souvisela s pohlavím učitele. Na vlastní kůži jsem zažil učitele i učitelky bez autority, a také ty, u kterých by bylo při výuce slyšet padající špendlík.

Je to dáno jen a jen osobností učitele a jeho přístupem k žákům.

Je více u žáků preferován učitel, nebo učitelka?

Mám pocit, že díky většímu počtu žen ve školství má kantor oproti kantorce malinko výhodnější startovní pozici.

Po první hodině, až studenti zjistí, co je vyučující zač a jak se chová, se podle mě tento rozdíl stírá. A samozřejmě, mladá hezká učitelka bude preferována jinou skupinou studentů než svalnatý vysoký tělocvikář (úsměv).

Ale každý důvod, pro který chodí děti raději do školy, je dobrý. Tedy až na výjimky.

A s kým se vám osobně lépe pracuje?

Ač nemám nic proti vysokým svalnatým mužům, a také tělesnou výchovu mám velmi rád, vždy jsem spíš preferoval tu hezkou a milou paní učitelku (úsměv).

Pokud se ptáte na to, jestli se mi nyní lépe pracuje se studenty nebo studentkami, tak to je různé.

S chlapci se spíš lépe ponoříme do problematiky informačních technologií, o kterou se zajímají většinou víc než dívky, s děvčaty je zase většinou rozumnější a také příjemnější komunikace.

Alespoň pro mě osobně. Výjimek je ale samozřejmě spousta.

Na začátku vaší učitelské kariéry bylo více učitelů, nebo učitelek?

Vzhledem k tomu, že od začátku své učitelské kariéry působím na jedné škole, která se navíc vždy snažila udržet vyrovnaný poměr mezi počtem vyučujících obojího pohlaví, tak tuto otázku nemohu fundovaně posoudit.

Můj osobní dojem je, že alespoň na středních školách je o malinko více mužů než za doby mých studentských let. Ale jak říkám, jde spíš jen o osobní dojem než nějakým průzkumem ověřený objektivní stav.

Ale bylo by dobře, kdyby k vyrovnání tohoto poměru docházelo nejen ve středním, ale především v základním školství.

Dítě potřebuje mužský i ženský vzor a je něco špatně, když jeden výrazně převládá a druhého se nedostává. Je ale třeba vytvořit podmínky k tomu, aby k odliv u mužů ze školství nedocházelo.

Ale to bude asi běh na dlouhou trať. V lepším případě…

Lukáš Cagášek