Stavebníci v těchto dnech provádějí na všech úsecích pokládku betonových vrstev a výrazně pokročila i stavba mostů. Těch má být na trase celkem čtyřiadvacet.

Přestože během celého léta panovalo úmorné vedro, stavbu to nijak nezbrzdilo. Kvůli prašnosti se jen muselo více kropit a dělníci se v těch nejúmornějších vedrech přesunuli na práci pod mosty.

„Největší objem práce v těchto dnech spočívá v realizaci vozovkových vrstev. Další objemné práce se provádějí i na mostních objektech - na jedenácti z nich je hotová nosná konstrukce a pokračuje se i na izolacích a římsách. Současně se buduje dálniční kanalizace,“ přiblížila mluvčí společnosti Skanska Tereza Mitošinková.

Stavba dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem se naplno rozběhla v roce 2016 a celý úsek o délce 14 312 metrů má být dokončen v roce 2019.

Součástí obří investice akce je zbudování čtyřiadvaceti mostů, čtyř mimoúrovňových křižovatek, osmi protihlukových stěn a jednoho oboustranného odpočívadla na trase. Trvalý zábor do zemědělského půdního fondu je 107 hektarů.

„Vozovka je betonová, pouze v úsecích s vysokými násypy, u mostních objektů a přejezdů středního dělícího pásu bude živičná,“ upřesnil David Fiala, ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic.

Otevření o pár měsíců posunuto

Zprovoznění stavby se podle něj o několik měsíců oddálí, a to z důvodu přeložek optických kabelů, které protínaly na pětadvaceti místech trasu.

„Bylo jich významně více, než bylo doloženo. Kabely mezinárodního významu totiž soukromí vlastníci umístili bez vědomí správců sítí,“ vysvětil.

Protože stavba prochází úložištěm teplárenského popílku u Prosenic, stěžují si lidé z okolních obcí - Prosenic, Buku a Radvanic - už delší dobu na zvýšenou prašnost.

„Prašnost je značná a nikdo s námi nemluví o kompenzacích pro naše občany, kteří stavbou trpí,“ posteskl si třeba starosta Buku Jaroslav Vrtělka.

Podle starosty Lipníku nad Bečvou Miloslava Přikryla jsou ale tyto problémy nutnou daní za dokončení díla, které už řidiči opravdu potřebují.

„Každá liniová stavba má nějaké problémy, buď je to prach, nebo naopak déšť a bláto. Musí se to ale vydržet. Nepříjemné je, že stále stojí přípravy úseku z Říkovic do Přerova. Všichni by měli udělat maximum pro to, aby i tato stavba konečně začala. Bez ní se totiž dopravě neuleví,“ řekl starosta.

Stavba Říkovice - Přerov se zasekla

Přípravy navazujícího úseku dálnice z Říkovic do Přerova se „zasekly“ kvůli obstrukcím ekologických aktivistů Děti Země, kteří nejprve napadli řízení o povolení výjimky ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů šestadvaceti zvláště chráněných druhů živočichů, a poté nařkli přerovský stavební úřad ze systémové podjatosti.

Krajský úřad v Olomouci námitku Dětí Země uznal a územní řízení se v červenci přesunulo z přerovského na olomoucký magistrát. Stavba se měla rozběhnout už letos na jaře, ale její zahájení se až do doby, než olomoučtí úředníci nastudují obsáhlou dokumentaci a vydají příslušná stanoviska, odsouvá.