Škodova ulice poblíž vlakového nádraží patřila za první republiky k výstavním částem Přerova.

Vrátit této čtvrti, již v minulých desetiletích zdevastovaly romské rodiny, zašlou slávu, už se ale nepodařilo.

V roce 2007 odkoupila lokalitu od města za částku 1,5 milionu korun společnost Opera Bohemia se záměrem na její zvelebení.

Projekt ale zkrachoval a firma skončila v insolvenci.

Přerovští radní se snaží už od roku 2012 získat lokalitu zpět do svého majetku, ale marně.

Neseriózní firma sice od města dostala pokutu půl milionu za nedodržení podmínek kupní smlouvy, radnici se ale nepodařilo uspět u soudu.

„Usilovali jsme o to, aby byly tyto nemovitosti vyňaty z konkurzní podstaty úpadce – společnosti Opera Bohemia.

Soud ale neuznal smluvní podmínky za dostatečné k tomu, aby byly vyňaty z konkurzní podstaty," vysvětlil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Místo ulice spíše skládka

Město by sice mohlo do procesu vstoupit, ale nemovitosti by získalo za mnohonásobně vyšší cenu.

„Nemůžeme si dovolit takovým způsobem nakládat s penězi daňových poplatníků," podotkl. Přerovští radní chtějí dosáhnout alespoň toho, aby z bývalého romského ghetta zmizel nepořádek.

V současné době totiž tato ulice připomíná spíše skládku – některé domy jsou polorozbořené, jiné sice stojí na svém místě, ale postupně je rozebírají sociálně nepřizpůsobiví občané.

Na dvoře, ale i v opuštěných budovách, přespávají bezdomovci.

„Máme zájem, aby toto zbořeniště zmizelo a nový majitel lokalitu uklidil. Naší základní podmínkou je, aby prostranství nadále nehyzdilo okolí nádraží," zdůraznil náměstek primátora.

V podmínkách i požadavky radnice

Správce konkurzní podstaty v současné době připravuje dražbu nemovitostí, tedy toho, co zbylo z domů a pozemků.

„Město se dohodlo se správcem, že se bude podílet jednou polovinou na nákladech této dražby a s ní spojenými právními úkony, a to do výše 15 tisíc korun," zmínil.

Do podmínek pro prodej nemovitostí budou zapracovány i požadavky přerovské radnice, jakým způsobem by měl majitel s nemovitostmi nakládat.

Podle přerovského primátora Vladimíra Puchalského (SpP) bude ghetto na prodej, aby byly uspokojeny nároky konkurzních věřitelů, protože je majetek předlužený.

V bývalém ghettu ve Škodově ulici bydlelo na 58 romských rodin – náhradní bydlení pro ně nejprve hledal investor – společnost Opera Bohemia, byty pro zbývající rodiny pomáhala zajistit radnice.

Většina obyvatel se přestěhovala do Husovy, Kojetínské, Denisovy ulice, ale také na Jižní čtvrť.

Poslední nájemníci se ze Škodovy ulice odstěhovali na jaře roku 2013.