Přerov je totiž jedním ze dvanácti měst v republice, která mají šanci získat evropskou dotaci na opravu domů ve zchátralých ulicích a další vzdělávací a sociální projekty menšin.

Do Přerova kvůli tomu v pátek 28. listopadu přijela ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.

„Přerov je charakteristický tím, že jsou zde lokality u nádraží, ve kterých panuje sociální napětí a různé patologické jevy,“ shrnula ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.

Podle jejích slov by měl stát spolu s městem usilovat o to, aby v Přerově nebyly chudinské čtvrti - jako jsou Husova, Kojetínská, Škodova nebo Tovačovská ulice. Právě k tomu má sloužit takzvaný Integrovaný plán rozvoje města, který zahrnuje několik oblastí - od opravy fasád zchátralých domů přes oblast prevence kriminality až po různé sociální projekty.

„Musíme více pracovat s lidmi a zaměřit se i na vzdělávací projekty. Jde o to, aby se Romové uplatnili na trhu práce a jednou z možností, jak toho dosáhnout, jsou i rekvalifikační kurzy pro dospělé,“ nastínila ministryně.

Přerov se zařadil mezi dvanáct míst v republice, která mají šanci dotaci na projekty získat – a to převážně ze strukturálních fondů Evropské unie. „Lokality v republice byly vybrány nejen podle míry sociální vyloučenosti, ale i podle urbanistického hlediska. Na Moravě je to Přerov, Brno, Břeclav, Slezská Ostrava, Holešov a oblast Jesenicka. V Čechách pak Cheb, Ústí nad Labem, Most, Roudnice, Šluknovsko a Broumov,“ upřesnil ředitel vládního odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách Marek Podlaha.

Přerovští radní mají nyní zajistit vznik pracovní skupiny, která bude jednotlivé projekty připravovat. „Máme trochu šibeniční termín. Žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj totiž musíme podat do konce prosince letošního roku,“ řekla Hana Mikulová z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Prezentace záměru tedy proběhne na nejbližším jednání zastupitelstva 8. prosince. Celková výše investic do všech projektů na období od roku 2009 do roku 2013 se odhaduje na zhruba 205 milionů korun, z toho má podíl města činit 99 milionů. Každý rok by se tedy měla vyčlenit částka 50 milionů.

„Mezi první připravené záměry patří modernizace dětských hřišť na Jižní čtvrti a investice do rekonstrukce komunikací a chodníků v této ulici. Postupně by se měl změnit také vzhled bytových domů na Jižní čtvrti,“ upřesnila Mikulová. Podle ministryně Džamily Stehlíkové mají stejnou důležitost jako opravy oprýskaných fasád domů i takzvané „měkké projekty“.

Jejich zpracování je dokonce hlavní podmínkou pro získání dotace. Na vzniku těchto vizí se bude podílet odbor sociálních služeb a zdravotnictví magistrátu ve spolupráci s neziskovým sektorem. „Do projektů bude zapojena Základní škola B. Němcové, mateřská škola v ulici Svisle, zdejší pobočka Armády spásy, oblastní charita a Kappa help. Spolupodílet se na nich bude i policie, a to kvůli prevenci sociálně patologických jevů, “ řekla Stehlíková. Jedním ze záměrů v této oblasti je podle jejích slov například vznik nového Domu sociálních služeb, ve kterém by byly prostory pro lidi ohrožené domácím násilím.