„Je vidět, že se lidé čím dál častěji vracejí ke klasickému způsobu pohřbívání. Zájem o hrobky nebo větší hroby dnes mají nejen bohatí lidé, ale třeba i některé romské rodiny," přiblížil náměstek Technických služeb města Přerova Radek Koněvalík.

Majitelé přitom neváhají investovat do jejich rekonstrukce statisíce korun.

V ostrém kontrastu s mnohdy až kýčovitě nazdobenými hroby majetných Romů jsou ale ty, které na své zkrášlení teprve čekají.

„Polorozpadlou hrobku v centrální části hřbitova si třeba koupila paní Přecechtělová z přerovské stavební firmy, ale dosud není spravená," podotkl.

Podle Zdeňka Páleníka, vedoucího provozu Pohřební služby a Správy hřbitova, je proces získání hrobky zdlouhavý.

„Musejí se nejprve vyčistit a vyexhumovat. Dlouhou dobu také trvá, než zjistíme, zda jsou volné, a neexistuje nějaký zapomenutý majitel. Když se s ním nemůžeme spojit, dáme výzvu na vývěsku. Čekání může trvat i několik let," řekl.

close Rodinná hrobka na přerovském hřbitově zoom_in

Neudržovaná rodinná hrobka na přerovském hřbitově. 

"Volných" hrobů je dostatek

Přerované ale mají stále větší zájem také o klasické hroby, které si koupí většinou i s náhrobkem a přebudují pro své potřeby.

Dobrou zprávou pro ty, kteří uvažují o investici podobného typu, je, že je takových míst dostatek.

Na Městském hřbitově v Přerově je několik stovek hrobů, k nimž se nikdo nehlásí.

Na jednom z nich, továrníka Šnajberka, je, podobně jako na mnoha dalších, výmluvná cedule. Správa hřbitova pozůstalé vyzývá, aby se k místu přihlásili.

„Označili jsme tímto způsobem dvě stě hrobů, o něž se nikdo nestará. Je jich ale mnohem více, tak kolem tisícovky. Máme s majiteli smlouvu o pronájmu na pět let. Toho, kdo ji s námi neprodlouží, se tedy snažíme dohledat. Většinou je to tak, že čekáme několik let, zda se lidé neozvou," doplnil.

close Na přerovském hřbitově zoom_in

Hrobka továrníka Šnajberka

Největší zájem je o urnový háj či loučku

Přerované mají stále největší zájem o uložení ostatků v urnovém háji nebo rozptýlení na vsypové loučce.

Nově postavené kolumbárium, které vzniklo na místě staré obřadní síně, lidé využívají jen zčásti.

„Obsazena je pouze polovina míst, zejména ta pěkná a atraktivní. I když už největší zájem polevil, občané se i na místa v kolumbáriu stále ptají. Přece jen – je to pořád nejlevnější varianta, pozůstalí nemusejí investovat do náhrobků a o místo se pořád starat," uzavřel Radek Koněvalík.