„Na magistrát jsme podali vlastní návrh, jak situaci řešit a chceme, aby se jím zabývali na svém červnovém jednání zastupitelé," říká Pavlína Lužová z iniciativy Rodiče pro Mateřídoušku.

Má ještě smysl usilovat o vlastní návrh řešení, když město na žádný z předchozích návrhů rodičů neslyšelo?
Nemůžeme svůj boj vzdát, protože jde o naše děti. Základní a Mateřská škola Pod Skalkou – Mateřídouška, kterou si rodiče pro své děti vybrali, vyhovuje jim po všech stránkách, nemá žádné, ani ekonomické problémy a překážky k další úspěšné existenci, byla a stále je odborníky vyzdvihována jako vzorová škola, byla zrušena a vymazána z rejstříku škol. Tomuto kroku se nám nepodařilo zabránit. Stále si myslíme, že se to nemělo stát a že takové rozhodnutí bylo krokem nesprávným směrem. Nechápeme, proč rušit něco, co dobře funguje. Že ke sloučení rozhodně nevedly ekonomické důvody, nám veřejně zdůraznil sám náměstek primátora Dušan Hluzín. Jediný důvod tedy je ten, že „se o tom mluví už dlouho". Tím je míněna koncepce školství v Přerově, která ale vůbec nebrala v době svého vzniku v potaz, že se školy můžou takto významně lišit. Buď je tedy třeba upravit koncepci, nebo realizovat sloučení po pečlivých a dlouhých přípravách, ne tímto násilným a necitlivým způsobem. Proto navrhujeme revokaci usnesení zastupitelů z února letošního roku, kdy bylo odhlasováno sloučení škol, a tím i zánik Mateřídoušky.

Můžete uvést, co konkrétně obsahuje váš návrh?
Náš návrh je velmi pozitivní, řeší i problém s naplněností ZŠ J. A. Komenského a přitom zachovává obě školy v symbióze vedle sebe. Tím, že by se rozšířila stávající správa budovy jednoho z pavilonů o celé jedno podlaží plus jedné ze dvou tělocvičen do správy ZŠ Pod Skalkou, by školy fakticky existovaly dál samostatně a měly by ideální možnost ke spolupráci a postupnému nenásilnému sbližování na všech úrovních.
Přijetím návrhu by došlo k rozšíření mateřské školy Pod Skalkou o jedno oddělení a vzniklo by Mateřské centrum pro děti od dvou let. Tyto děti nemají v Přerově rodiče kam umístit, pokud čerpají rodičovskou dovolenou v režimu, kdy mohou čtyři hodiny denně pracovat. Budova Pod Skalkou by se tak nemusela zavřít a temperovat, jak bylo schváleno, ale dál by sloužila dětem.

Škola Mateřídouška je vymazána z rejstříku škol, nová ředitelka je jmenována, školy se připravují na stěhování… Není už na návrh pozdě?
Není. Výmaz školy z rejstříku škol nabývá účinnosti až 31. 7. 2013. Do tohoto data lze „bezbolestně" vzít výmaz zpět, prostě požádat, aby se neuskutečnil. Nejsou za to žádné sankce, žádný problém by takovým rozhodnutím nenastal. Nová ředitelka je jmenovaná na školu, která ji potřebuje tak jako tak. Jmenování by se tedy nemuselo rušit a paní ředitelka Věra Václavíčková by svou koncepci mohla realizovat na stávající samostatné škole J. A. Komenského. Měla by možnost všechny přesvědčit, že je schopna vést školu v duchu, jaký nastínila.

Nová ředitelka sloučených škol v Předmostí Věra Václavíčková
Někteří rodiče zbytečně vyvolávají paniku,

říká nová ředitelka škol v Předmostí
Přiznání omylu není ostuda

Proč jste nevystoupili proti sloučení škol před zasedáním městského zastupitelstva v únoru, kdy bylo možné rozhodnutí politiků zvrátit?
Škole a prostřednictvím jí i rodičům byl sdělen fakt, že se tyto dva subjekty sloučit musí. Učitelé ale měli za úkol nás rodiče uklidnit, že se nic nezmění, že celá koncepce zůstane zachována, že se bude jednat o třech variantách sloučení – to že je ale nevyhnutelné. Logické by bylo sloučit menší školu klasického typu pod tu inkluzívní, která už svým zaměřením umí přijmout všechny děti, tedy i ty z klasického zařízení. Proto rodiče i pedagogický tým nechápali tuto zprávu nijak tragicky, ale jako nutnou ekonomicky motivovanou organizační změnu a pokračování úspěšného života školy Mateřídoušky.
Předložena a následně odhlasována byla ale jediná varianta sloučení, a to takovým způsobem, že má být Mateřídouška vymazána ke 31. červenci z rejstříku škol. Přichází tak o svou dvacetiletou historii, jméno, majetek, vedení, ale především klima a ducha školy. Že se přejímající organizací stává ZŠ J. A. Komenského, nás šokovalo. To nikdo z nás nečekal.

Jak hodláte postupovat v případě, že revokace usnesení o sloučení škol nedocílíte?
Je pravda, že někteří rodiče uvažují o změně školy, protože jak bude po sloučení skutečně vypadat, je tak trochu sázka do loterie. Převážná většina rodičů ale snad děti ve škole nechá. Žádné přesvědčování žáků, že jen škola rodinného typu je pro ně dobrá, jak uvedla v rozhovoru nová paní ředitelka, se samozřejmě nekoná. Milující rodič by přece nikdy takto neděsil vlastní dítě. Její „ochota naslouchat i rodičům" sice signalizuje, že to necítí jako svou povinnost, ale třeba se jen neobratně vyjádřila. Rodiče budou neustále ve střehu a budou bedlivě sledovat dění ve škole. Přestup na jinou školu je možný i během roku, a proto prosíme rodiče, aby v případě sloučení nechali své děti v jejich kolektivech.

Čím chcete přesvědčit zastupitele, aby pro váš návrh zvedli ruku?
Připravovali jsme ho velmi pečlivě a informace si ověřovali. Součástí je i patnáct příloh, které vše rozvádějí do detailů, včetně vyjádření odborníků. Jsme přesvědčeni, že děláme dobrou a užitečnou věc. Podpisy občanů Přerova, které se pod návrhem scházejí, nás v tom utvrzují. Lidé nás sami zastavují, protože jim není jedno, jak funguje školství v jejich městě, a jakým způsobem se o něm rozhoduje. K dnešnímu dni se už pod návrh podepsala asi tisícovka občanů a toto číslo roste. Podpisy sice nemají žádnou právní váhu, ale snad přesvědčí zastupitele, aby se nad tím znovu zamysleli. Přiznání omylu a snaha ho napravit není žádná ostuda, naopak slouží ke cti každého člověka, politika obzvlášť. Rozhodli jsme se uspořádat také kulturní akci, která má stanovisko rodičů dětí podpořit – Koncert pro Mateřídoušku, který se uskuteční v neděli 9. června na náměstí T. G. Masaryka v Přerově.

SOUVISEJÍCÍ: Radní v Přerově vybrali nové ředitele škol. Šéfka Mateřídoušky mezi nimi není