Jaká je situace s potraty na Přerovsku, na to jsme se zeptali primáře gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Přerově Lumíra Studeného.

Jaký je vývoj potratů v přerovském regionu?

Na to neexistuje jednoznačná odpověď, protože potraty musíme rozlišovat na samovolné a umělé přerušení těhotenství.

Zatímco u samovolných potratů k nepatrnému nárůstu došlo, u uměle vyvolaných potratů zaznamenáváme spíše dlouhodobý pokles.

Čím si tento stav vysvětlujete?

Jedním z faktorů je současný životní styl. Je obecně známé, že těhotenství se posouvá do vyššího věku, což se samozřejmě může odrazit i na samovolných potratech.

S těhotenstvím ve vyšším věku souvisejí i možná rizika. Po třicítce může být ohrožen průběh těhotenství. V tomto věku také narůstá počet umělých oplodnění, a s tím opět souvisí rizika, která mohou končit spontánními potraty.

To potvrzuje i věk žen, které v posledních letech nejčastěji prodělávají samovolné potraty. Jedná se o ženy vdané a ve věku kolem třiceti let. Co se týká uměle vyvolaných potratů, tam příznivě ovlivňuje statistiku dlouhodobá osvěta v podobě antikoncepce.

Jaký je tedy ideální věk pro rodičku?

Za ideální rozmezí lze považovat věk od dvaceti do osmadvaceti let. To se ale týká hlavně prvorodiček. I zde však neexistuje jednoznačné doporuční.

Stejně jako dobrý průběh těhotenství i porodu může mít pětatřicetiletá žena, tak komplikacím může čelit o deset let mladší prvorodička.

Jaké jsou podmínky pro provedení umělého přerušení těhotenství?

V naší zemi je dovoleno zákonem, ale nejpozději do dvanáctého týdne od početí. Do osmi týdnů tento zákrok přijde na 2500 korun a od osmi do dvanácti týdnů na 3000 korun.

V některých případech je umělé přerušení těhotenství hrazeno zdravotní pojišťovnou. Dívce, která nedovršila šestnáct let, lze uměle přerušit těhotenství se souhlasem zákonného zástupce.

Jaký je rozdíl mezi miniinterrupcí a interrupcí normální z hlediska pozdější plodnosti ženy?

Za předpokladu, že zákrok neprovázejí komplikace, například v podobě infekce, plodnost ženy není negativně ovlivněna.

Miniinterrupce je o něco šetrnější, umělý potrat ve vyšším stupni těhotenství, to znamená do dvanáctého týdne, může způsobit poruchu vazivového aparátu děložního hrdla a žena může být v následujícím těhotenství ohrožena nebezpečím samovolného potratu nebo předčasného porodu.

Kterým ženám byste interrupci nedoporučil?

Samozřejmě těm, které ještě nerodily. I když je interrupce jednoduchý operační zákrok, přeci jen s sebou přináší určitá možná rizika, která se nemusí projevit okamžitě, ale třeba až v budoucnu, kdy žena bude chtít otěhotnět.