Jaké akce a investice v obci chystají a na co by do Říkovic pozval návštěvníky vyprávěl mimo jiné v rozhovoru pro Deník starosta Říkovic Radomír Možiš.

Které významné projekty jste dokončili v minulých letech?
Jednou z těch zásadních byla investice do oprav bývalého zámku, dnes školy v parku. Rekonstrukce zahrnovala zhotovení nové střechy, bylo také nutné vyměnit všechna okna a pěkný vzhled má dnes i fasáda budovy. Podařilo se nám zasíťovat poslední část obce kanalizací, vodovodními a plynovými přípojkami, a to v místech, kde se stavějí nové rodinné domy. V loňském roce se tato ulice kompletně pokryla asfaltovým kobercem. Dalším projektem bylo i vybudování velkého remízku - biokoridoru - pro zvěř. S pomocí dotací jsme zrekonstruovali místní sportoviště, Sboru dobrovolných hasičů jsme také pořídili zásahové vozidlo.

Čím vaše obec aktuálně žije?
V současné době se zpracovává projekt na rekonstrukci bývalého pohostinství, které bychom rádi přestavěli na kulturní dům, jenž v obci dlouhodobě chybí. V realizaci je i celková výměna oplocení na místním hřbitově a vybudování přilehlého chodníku a odstavné plochy. Momentálně hledáme vhodný dotační program na již hotový projekt výměny veřejného osvětlení.

Podporujete výstavbu rodinných domů a daří se vám v obci udržet mladé lidi?
Pro rozvoj obce se hledají další možnosti výměny, popřípadě odkupu pozemků pro stavební parcely. Ve spolupráci se školou ve Staré Vsi je v Říkovicích zřízena také školka, kterou navštěvuje asi patnáct dětí, takže rodiče s malými dětmi nemusejí dojíždět. Výhodou Říkovic je i dobrá dostupnost a fakt, že je zde železniční zastávka.

Pandemie se promítla do života všech obcí, které musely v posledním roce zrušit téměř všechny kulturní a společenské akce. Plánujete některé alespoň v letošním roce?
V létě loňského roku jsme při povoleném rozvolnění v obci stihli uspořádat hodové oslavy a již desátý ročník oblíbeného Gulášfestu. Pokud to podmínky dovolí, plánujeme i letos uspořádat hody, gulášový a pivní festival, ale také tradiční slivkošt.

Kdybyste chtěl do obce nalákat nahodilého turistu, kam byste ho pozval?
Návštěvníkům Říkovic lze doporučit návštěvu místního parku. Ten se rozkládá za budovou bývalého zámku, která byla v roce 1925 přebudována na obecnou školu. V bývalém zámeckém parku dodnes roste několik pozoruhodných stromů - nejcennějším z nich je vzrostlý jinan dvoulaločný. Nachází se zde i hudební altán a tradičně se na tomto místě konají hodové oslavy, taneční zábavy a další společenské události.
Sportovně založení návštěvníci Říkovic mohou zavítat také do zdejšího sportovního areálu v jihozápadní části obce, kde se nacházejí tenisové kurty, fotbalové, ale i menší multifunkční a dětské hřiště. Zájemci o historii a kulturu by rozhodně neměli minout ani barokní sochu Jana Nepomuckého. Tato více než tři sta let stará památka se dnes nachází na místě bývalého hřbitova, naproti domu s č. p. 113. Kvalitní barokní dílo bylo na zakázku vlastníků zdejšího panství, pánů Jana Václava a Jana Viléma Říkovských vytvořeno v roce 1719, jak je možné si přečíst v kartuši, umístěné na přední straně podstavce. Nápis na zadní straně vypovídá o tom, že byla socha v roce 1797 renovována kroměřížským sochařem a kameníkem Janem Felixem Ležatkou. Až do roku 2000 byla umístěna na sever od obce u polní trati, která podle ní byla pojmenována jako U sv. Jana. Po zrestaurování se přemístila na současné místo do zastavěné části obce. Od roku 1958 je socha památkově chráněna a dnes je zapsaná na Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. S podporou Ministerstva kultury bylo toto vzácné dílo znovu odborně zrestaurováno v roce 2016.