Obec Říkovice ale na léta neřešenou dopravu léta doplácí. Zvýšila se dopravní zátěž i nehodovost.

„Fakt, že dálnice dosud nebyla dostavěna, naši obec zatěžuje. Úsek D1 ve směru od Kroměříže končí v poli a provoz v naší obci enormně vzrostl. Největší nárůst jsme zaznamenali u kamionové dopravy, kterou se řeší objezd Přerova,“ konstatoval starosta Říkovic Radomír Možiš.

Podle něj se v obci zvýšil hluk a prašnost, ale zhoršila se i bezpečnost. Neukáznění řidiči totiž při průjezdu obcí nedodržují povolenou rychlost.

Doprava se podepsala i na stavu komunikací, na nichž se objevily díry a výtluky.

„Probíhá spousta jednání, kterých se účastním s nadějným předsevzetím a ve výsledku neustále stejným rozhodnutím o zastavení výstavby. Těm, kdo hájí jen své osobní zájmy, případně zájmy drobných živočichů, a tím hatí dostavbu dálnice D1, bych přál bydlení u frekventované silnice, jež protíná naši obec,“ pokrčil rameny starosta.

Daší žaloby

Stavbu dálnice slibovali ministři všech bývalých vlád, ale po úseku z Hulína do Říkovic se podařilo dokončit pouze část D1 mezi Lipníkem a Přerovem.

Přerov jakoby byl zakletý. Dálnici už léta blokují obstrukce ekologických aktivistů Děti Země, ale také Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic - nejprve jim vadilo ohrožení chráněných druhů živočichů, pak kritizovali, že dálnice protne místní část Dluhonice a zhorší se tím kvalita života v obci.

Lidé z Dluhonic se ale domluvili se státem na kompenzacích a investice do zvelebení místní části už dostaly zelenou.

Krajský úřad v Olomouci nedávno potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu olomouckého magistrátu o změně územního rozhodnutí na stavbu dálnice D1. Mělo by to urychlit výkupy pozemků i stavební řízení.

Ekologičtí aktivisté už ale avizovali, že připravují podání další žaloby.

„Celou věc si nejprve prostudujeme a do konce května podáme žalobu proti vydání rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o změně územního rozhodnutí pro dálnici D1 kolem Přerova. Část věcí se bude týkat zimní údržby, další část pak znečištění ovzduší v Dluhonicích,“ zmínil šéf Dětí Země Miroslav Patrik.

Dálnice? Teoreticky 2025

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl přesto věří, že se začne stavět nejpozději v roce 2022.

„Dokončení dálnice D1 je pro nás absolutní prioritou a doufáme, že se nám během léta podaří získat stavební povolení. Proti tomu bude podán rozklad, takže nás čekají další komplikace. Věříme ale, že nejpozději v příští stavební sezoně budeme schopni dálnici D1 zahájit. Dokončena by mohla být teoreticky v roce 2025,“ nastínil.

I když letos na podzim vyprší lhůta pro udělenou výjimku z EIA, podle právního názoru ministerstva životního prostředí by to nemělo situaci zkomplikovat.

„Potřebujeme do té doby získat stavební povolení, takže EIA by měla zůstat v platnosti. Za předpokladu, že by rozkladová komise zrušila stavební povolení, nebo by ho následně zrušil soud, museli bychom proces EIA zopakovat,“ shrnul Radek Mátl.