Hlavním důvodem omezení v této frekventované části města je oprava vozovky, kterou zajišťuje Správa a údržba silnic Olomouckého kraje. Kromě upravených autobusových zálivů se lidé už brzy dočkají také nového asfaltového koberce. Pár dní to ale bude řidiče, kteří se potřebují dostat do Předmostí, trochu bolet.

„Délka objízdné trasy je 6,6 kilometrů a povede po silnici I/55 přes Čekyni a Žeravice, a to pro řidiče v obou směrech. Obyvatele Předmostí by změny neměly příliš zaskočit a navíc potrvají pouze krátkou dobu," řekla Iva Ratiborská z oddělení dopravně správních agend přerovského magistrátu.

Komplikace ale čekají na cestující městské hromadné dopravy. Linky, které v Předmostí stavějí, budou mít totiž náhradní zastávky, a změní trasu.

Původní zastávky Předmostí, škola a Předmostí, dům služeb a náhradní zastávky Předmostí, škola budou v době od 22. do 24. září zrušeny.

Podle zástupců společnosti Dopravní a logistická, která v Přerově zajišťuje autobusové spoje, by měli cestující městské hromadné dopravy dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti při nástupu a výstupu na náhradních zastávkách.

Objízdná trasa linek 102 a 112 (platí od 22. do 24. 9.) Po příjezdu do Předmostí Teličkovou ulicí s náhradní zastávkou Předmostí, u podjezdu (za Předmostí, dům služeb), dále ulicí Sportovní s náhradní zastávkou Předmostí, škola (mezi školou a bývalým kinem), a poté přes Popovice na zastávku Popovice, kovárna, kde najede na stávající trasu. Pro trasu zpět zastávky v opačném pořadí. Zastávka Předmostí, u podjezdu (náhradní za Předmostí, dům služeb pro směr Přerov) bude umístěna vedle výměníkové stanice naproti stávající zastávky Předmostí, u podjezdu.

Objízdná trasa linek 101 a 111 (platí od 22. do 24. 9.) Ze zastávky Předmostí, Teličkova ulicí Sportovní s náhradní zastávkou Předmostí, škola, umístěnou pod křižovatkou Sportovní x Tyršova. Následně se v přilehlých ulicích otočí a pojede ulicí Teličkova zpět s náhradní zastávkou Předmostí, u podjezdu umístěnou vedle výměníkové stanice. (Zdroj: Dopravní a logistická Přerov)