Protože se úsek v minulosti opravoval už několikrát, padlo rozhodnutí nechat ulici opravit jiným technologickým postupem.

„Vozovka v Kratochvílově ulici, vedoucí přímo k centrálnímu náměstí, změnila před osmnácti lety svůj povrch. Původní asfalt nahradily žulové kostky, jenže povrch se deformoval a propadal,“ nastínila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Své udělala i značná dopravní zátěž v podobě nepřetržitě proudících autobusových spojů.

„Loni v létě autobusy změnily svou trasu a na radě padlo rozhodnutí nechat ulici opravit znovu, ale tentokrát jiným technologickým postupem,“ dodala.

Od dubna do června

Rekonstrukce komunikace začne na jaře letošního roku.

„V lednu jsme schválili zadávací podmínky k této veřejné zakázce. Vybereme zhotovitele a počítáme s tím, že rekonstrukce proběhne od dubna do června letošního roku,“ upřesnil náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO).

Kratochvílova ulice se bude spravovat v celé délce 362 metrů. Začátek úseku je za stávajícím přechodem pro chodce v místě křižovatky ulic Kratochvílova a Komenského, konec za Komerční bankou před Masarykovým náměstím.

Kostka místo asfaltu

Žulovou kostku, jež nahradila v Kratochvílově ulici asfalt, má silnice od roku 2000. O deset let později, a to před uplynutím konce záruční doby, uplatnili představitelé města Přerova reklamaci, protože se silnice propadala. Stavební firma uznala chybu a na měsíc silnici zase obsadili dělníci, kteří se pustili do oprav.

„Provedli tenkrát celkovou opravu komunikace, a to v jízdních pruzích, které vykazovaly deformaci povrchu s nerovností, přesahující povolené odchylky. Opravili zborcenou dlažbu a doplnili chybějící kostky,“ připomněl Zdeněk Dostál z přerovského magistrátu.

Po pěti letech provozu ale komunikace zase poklesla. Nerovnosti a propady navíc stále více bránily odvodnění povrchu.

„Dešťová voda zůstává stát v propadlinách, a tím dochází k postupnému vyplavování materiálu ze spár dlažby a k dalšímu zborcení dlažby,“ upřesnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Po doporučení zkušební laboratoře byl proto navržen postup opravy, spočívající ve zpětném zadláždění žulové kostky - ovšem už ne do lože z drceného kameniva, ale z cementové malty. Silnice bude během oprav uzavřena po částech.