Rozsah stavebních prací si vyžádá dopravní uzavírku a zákaz parkování vozidel v ulici Slaměníkova.

Náměstek přerovského primátora Michal Zácha včera informoval, že uzavírka bude platit od křižovatky s ulicí Purkyňova až po křižovatku se silnicí II/4345 v ulici Dvořákova.

A dále pak v ulici Purkyňova – od křižovatky s ulicí Vaňkova až po křižovatku s ulicí Slaměníkova.