Zástupci města projekt připravili a přihlásili do grantové výzvy s cílem získat peníze na obnovu parku, který kdysi patřil k výstavním částem města – a dnes je součástí nevzhledné vyloučené lokality Přerova.

„Je škoda, že jsme nepostoupili do užšího kola výběru, ale více by mě mrzelo, kdybychom to ani nezkusili. Nyní začneme připravovat obnovu parku tak, abychom na ni mohli čerpat finance z Operačního programu životní prostředí nebo z Integrovaného regionálního operačního programu. O dalším postupu však bude muset rozhodnout červencová rada města," řekl k oznámení výsledku přerovský radní Jan Horký.

Nadace Proměny obdržela 37 žádostí, z nichž odborníci vybrali čtyři projektové záměry – a mezi nimi se teprve rozhodne o vítězi, který získá na revitalizaci veřejného prostranství až 25 milionů korun.

Na výsledky reagovala ředitelka nadace Jitka Přerovská.

„Vzhledem k tomu, že velká část respondentů uvedla jako negativum parku střet majority a minority, doporučujeme pokusit se aktivizovat veřejnost napříč společenskými skupinami. Například uspořádat zajímavou akci či setkání v parku a pokusit se zapojit veřejnost i do společné údržby. To je jedna z cest, jak v lidech vytvořit vztah a sounáležitost k veřejnému prostoru, a tím částečně předcházet jeho znečišťování a devastaci," uvedla v dopise adresovaném přerovskému magistrátu.