ŽÁKOVICE

V historických pramenech se objevuje zápis o Žákovicích již v roce 1293, kdy je i s Libosváry prodal opavský vévoda Mikuláš Zbislavovi z Bohunic.

Žákovice jsou jedinou obcí tohoto jména. Území obce bylo obydleno již v pravěku, o čemž svědčí i četné archeologické předměty.

Nálezy popelnic a mohyl se objevují na Záhoří téměř všude, především na místech výše položených. Náves je tvořena souvislou zástavbou domů s velkým prostranstvím uprostřed, uzavíratelným dvěma vjezdy a v dolním rohu „malou branou“.

ŽERAVICE

Místní část Přerova Žeravice se rozkládají v údolí Olešnice ve výškově nestejném terénu ve vzdálenosti 5,5 kilometrů severozápadně od Přerova.

Obec patří k nejstarším v archivních pramenech zmiňovaným lokalitám, a to v listině z roku 1078, jejímž prostřednictvím moravský kníže Ota poskytl majetek nově založenému klášteru Hradiště u Olomouce.

Jde o středověké falzum vzniklé v roce 1160. V trati „Zámčisko“ můžeme předpokládat tvrz původních majitelů, kteří se psali ze Žeravic.