BRODEK U PŘEROVA

První písemná zmínka o Brodku je uvedena v Moravských zemských deskách a je datována do roku 1301. V pozdějších latinských písemných zprávách je obec nazývána Brodeka, Brodeca, v německých pak Brodek.

Avšak už starší záznamy se zmiňují o osadě na brodu přes říčku Jezdu na cestě mezi Dubem a Přerovem. Souvislost s názvem obce je zde více než zřejmá.

V roce 1909 byl Brodek u Přerova císařem Františkem Josefem povýšen na městečko. Na návsi v centru obce stojí kostel sv. Jana Křtitele z roku 1893, postavený na místě původní věže, která sloužila jako zvonice.

Socha sv. Jana Křtitele, stojící před kostelem pak pochází z roku 1883. Tři kamenné kříže stojí u cest na původních třech vjezdech do obce a pocházejí z roku 1868.

Poblíž kostela byla v roce 2000 vybudována zvonkohra, která má celkem 22 zvonů s hmotností od 5 do 220 kilogramů.

Zvony s elektrickým ovládacím panelem jsou darem místní zvonařské dílny paní Marie Tomáškové - Dytrychové. Dílnu v roce 1951 založili manželé Laetitie a Josef Dytrychovi.

SKOKY

Jednou ze tří místních částí Dolního Újezdu jsou Skoky. Místní část vznikla počátkem 19. století podél císařské silnice Olomouc – Lipník nad Bečvou jako samota, kde stála kovárna a zájezdní hostinec „U zeleného stromu“, ale posléze zde postupně vznikla osada celá.

Zajímavé je, že vznik Skoků zaregistrovali poprvé až na Berním úřadě v Praze, neboť vrchnost pozemky prodávala postupně a protože se jí z nich platilo, faktický vznik nové kolonie jaksi nezaregistrovala.

V roce 1910 zde byl založen spolek malozemědělců. V roce 1919 měly Skoky 371 obyvatel, kteří žili v devětačtyřiceti domech.

Do roku 1923 byla obec součástí Dolního Újezdu, v letech 1924 až 1960 pak samostatnou obcí. V roce 1952 zde žilo již ve dvaadevadesáti domech více jak čtyři sta obyvatel.

Významným mezníkem je také rok 1960, kdy došlo ke sloučení s obcí Staměřice, a v roce 1976 pak s Dolním Újezdem. Nachází se zde kaple svatého Jana.

ÚJEZDEC

Název obce Újezdec vznikl ze slova újezd, jímž se označovala určitá objížďka ohraničeného území. A také Újezdec má svůj sbor dobrovolných hasičů.

Nutnost, aby každá obec, která má více jak sto domů, měla svůj hasičský sbor, byla dána zákonem vydaným již za Rakouska – Uherska.

Sbor dobrovolných hasičů v Újezdci začal psát svou historii 4. června 1904. Do sboru tehdy vstoupilo 43 členů a 9 občanů přispívajících.

Hlavním úkolem sboru bylo zajištění stříkačky, na tu si museli finance půjčit v přerovské spořitelně.

První hasičská stříkačka byla zakoupena v roce 1905 v Čechách u Prostějova za částku 1920 korun. Dobrovolní hasiči v obci pořádají také kulturní akce, například tradiční hasičský ples.