Tučín

Nejstarší písemná zmínka o malebné obci pochází z roku 1351. Podle zápisu v zemských deskách prodali Tobiáš a Beneš ze Štralku urozeným mužům Janovi a Drslavovi, bratřím z Kravař a jejím dědicům čtyři lány se vším příslušenstvím, které drželi ve vsi v Tučíně.

Podle archeologických nálezů je však patrné, že katastr obce byl osídlen již v dávném pravěku. Název obce pravděpodobně vznikl z osobního jména Tucha, jde o zkratku některého ze složených osobních jmen s komponentem Tuch-, Tucho-, tuch - "odvaha", obdobně Drahotuch, Sobětuch, Tuchorad - s příponou -ín.

V okolí je Tučín znám především pro své koupaliště vybudované v roce 1940, které je napájeno podzemní minerální vodou teplou z místního, dnes již zrušeného travertinového lomu.

Málokdo však ví, že se v obci málem kromě již zmíněného travertinu těžilo i uhlí. Nález byl učiněn náhodou při hloubení studny na obecním pozemku v roce 1935.

V roce 2009 získala obec titul Vesnice roku. V minulém roce otevřeli v Tučíně novou stezku pohybu a zdraví, která nabízí outdoorové prvky, které protáhnou tělo i discgolfové hřiště, zasportovat si sem jezdí lidé z širokého okolí.

Radotín

Obec Radotín leží na pravém břehu řeky Bečvy v kraji, který národopisně přináleží k Podbeskydské pahorkatině, jejíž součástí jsou na jihu Kelčská pahorkatina a Maleník spolu s plošinou Dřevohosticko-holešovskou.

Z hlediska geologického jde o zvrásněné vrstvy pískovců a jílovců. Název obce Radotín je vytvořen přivlastňovací příponou –ín k osobnímu jménu Radota. Znamená ves lidí Radotových.

První zmínka o obci pochází z roku 1447.

V současnosti má obec 185 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 264 hektarů.