STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

Obec Střítež nad Ludinou leží v podhorském údolí 5 km severně od Hranic a aktuálně čítá 303 č.p. s 813obyvateli. První písemná zmínka o obci je z roku 1412 a záznam o školním vyučování z roku 1751.

Budova první školy byla postavena v roce 1786. Současná škola postavená v roce 1995 je spádová pro okolní vesnice a navštěvuje ji 123 žáků.

Společenský život v obci zajišťují především spolky a to Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Myslivecký spolek, Český svaz včelařů, Svaz tělesně postižených a Sdružení přátel školy.

V dolní části obce jsme vybudovali sportovní areál a v současné době dokončujeme rekonstrukci sokolovny. 

MĚROVICE NAD HANOU

Obec Měrovice nad Hanou jsou obec ležící v miroregionu Střední Haná. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406 a v roce 1490 král Vladislav potvrdil Měrovicím, spolu s ostatními obcemi, dříve udělená práva, výsady a svobody. V této době byl správcem pan Heralt z Kunštátu, který však obec velice zadlužil.

V roce 1726 byl Kojetín prodán Marii Alžbětě ze Šlesvicka - Holštýnska. Za její vlády byly Měrovice vypleněny pruskými vojsky. Název Měrovic původně byl Mírovice, v roce 1466 se pí­šou v zemských deskách Mirowicze. Jméno je zřejmě odvozeno od osobního jména Mír. Teprve od roku 1567 je známá dnešní podoba - Měro­vice.

Dominantou obce a celého okolí je římsko - katolický kostel. Je zasvěcen svatému Bartoloměji a byl postaven již před rokem 1597. Je zapsán na seznamu Státem chráněných nemovitých památek a patrně patří mezi nejstarší kostel v mikroregionu. V obci je dvoutřídní základní škola, jejíž historie začíná od září 1807.

Činné jsou také spolky hasičů, myslivců a fotbalistů. Sbor dobrovolných hasičů vznikl v r. 1889 a v letošním roce oslaví 130 let svého založení. Honební společnost je v obci od 10. 1. 1947. Současný myslivecký spolek tvoří 15 členů a myslivci hospodaří na 620 ha pronajatých od honebního společenství Měrovice nad Hanou.

Novou hru, tzv. kopanou přivezli v roce 1907 studenti František Ježek a Jan Soušek, kteří studovali v Kroměříži, kde se již fotbal hrával. Přes zákazy obecního zastupitelstva (kopaná odvádí od práce selské synky i sloužící) se hraje až do roku 1914. Začíná světová válka a s fotbalem je konec.

Přichází rok 1928. Vzniká sportovní klub Haná Měrovice a fotbal se hraje dodnes pod hlavičkou TJ. Haná Měrovice. Po 2. světové válce v roku 1946 na pozvání pana Wilduga a pana Voždy přijíždí do Měrovic brankařská hvězda František Plánička a nastupuje jako brankář v přátelském utkání.