DRAHOTUŠE 

První dochovaná písemná zmínka o Drahotuších pochází z roku 1278. Tehdy celé drahotušské panství patřilo do správy moravského maršálka Bohuše.

Později byly Drahotuše povýšeny na městečko s různými výsadami. Jednou z nich byl i znak města, kde je vyobrazena věž s cimbuřím a rozpůleným dvouhlavým orlem. 

Do roku 1976 byly Drahotuše samostatnou obcí se 424 domy a 1750 obyvateli. Měly svoji základní školu, kostel, kino, několik obchodů a restaurací a podniků, zaměstnávajících desítky lidí. 

V lednu 1976 se připojily k Hranicím a staly se tak jejich místní částí. Nový název je Hranice IV-Drahotuše.

I dnes jsou zde aktivní spolky například Divadelní spolek Tyl, Sbor dobrovolných hasičů, Spolek zahrádkářů, Myslivecké sdružení, fotbalisté a volejbalisté. 

KOKORY

Oblast Kokor patří k nejstarším známým osídleným místům na Přerovsku. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1279.

Obec postupně vlastnili páni z Kokor, Ludanicové, jezuité, studijní fond a nakonec Eichhoffové - majitelé panství rokytnického.

Na městečko byly Kokory povýšeny dekretem Ferdinanda I. v roce 1535. V 18. století byly Kokory v majetku jezuitů, po nich se zachovaly barokní památky, jako jsou kaple sv. Františka Xaverského z roku 1724 a jezuitský pivovar z roku 1761.

Je zde též socha sv. Floriána, která měla obec chránit před požárem.

A jak vznikl název obce?

Teorií je hned několik. Údajně se tak jmenuje proto, že na říčce Olešnici, neboli postaru Jezdě, se plavily klády. A kláda na vodě ležící nebo vodou se plavící se údajně nazývala „kokora“.

Další říká, že jméno Kokory si ze své německé pravlasti přivezli zdejší zemani – Kokorští z Kokor, kde se údajně jmenovali de Cocor. Z toho se jméno odvodilo.