HORNÍ ÚJEZD

Tři kilometry severovýchodně od Všechovic se na mírném návrší Kelečské pahorkatiny rozprostírá obec Horní Újezd. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1486.

V roce 1947 zaznělo v Horním Újezdě první hlášení rozhlasu a o deset let později vnikla farma státního starku a za dva roky na to bylo založeno JZD (Jednotné zemědělské družstvo).

V roce 1963 byla dokončena požární nádrž nádrž. V roce 1973 byla vybudovaná nová kanalizace a v roce 1979 byla dokončena nová hasičská zbrojnice.

V obci zachovávají lidové tradice a zvyky. Na pořádání řady akcí se v Horním Újezdu podílí Sbor dobrovolných hasičů nebo Občanské sdružení Óježďák.

V obci působí také Myslivecký spolek a Tělovýchovná jednota Sokol. V obci stojí kostel Narození Panny Marie.

Horní Újezd je obec leží 11 km jižně od Hranic.

Zdroj: kniha Vesnice na Hranicku