Henčlov je jednou z místních částí Přerova, je příkladem nově založených vsí, a to na pozemcích rokytnického panství, které po zrušení jezuitského řádu bylo přiděleno studijnímu fondu a část pozemků na levém břehu Bečvy prodána dvaceti novým kolonistům.

Protokol rozdělovací komise byl podepsán 6. dubna 1787. Obec byla pojmenována po guberniálním radovi Christianu, svobodném pánu Hentschelovi, který byl přítomen vyjednávání.

K rozvoji obce přispěla v roce 1857 také výstavba nové okresní silnice, spojující Přerov s Troubkami. V roce 1980 se Henčlov stal součástí Přerova.

Uprostřed obce stojí kaple svatého Martina, která byla postavena v roce 1934.