Dluhonice

První písemná zpráva o obci pochází již z roku 1141. Název obce je pravděpodobně odvozen od osobního jména Dlugoň. Největšího rozmachu dosáhly Dluhonice ve 20. a 30. letech minulého století.

V tomto období byla samostatnou obcí střední velikosti. Dominantou obce je místní kaple, která byla 18. července roku 1928 dostavěna a vysvěcena místním rodákem Páterem Floriánem Mrázkem.

Dalším významným mezníkem je datum 15. července 1866, kdy se zde odehrály poslední boje mezi poraženou rakouskou a vítěznou pruskou armádou.

Vedle hřbitova stojí pomník uctění tří rakouských a čtyř pruských vojáků. Od roku 1976 se staly Dluhonice součástí Přerova.

Hluzov

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Hluzově se začala psát na podzim roku 1892. Podmět k založení dobrovolných hasičů v Černotíně, pod který Hluzov spadá, dal katastrofální požár, který přede žněmi v roce 1982 postihl nedaleké Opatovice.

Ničivý živel tehdy spálil asi dvě třetiny obce, a to vše díky neopatrnému kuřákovi. Nově vzniklý sbor tak plnil zejména funkci ochranou. V padesátých letech minulého století se z něj stala aktivní složka v obci.

Hasiči se mimo jiné zasloužili o vybudování výletiště V Lípí. Šlo o výstavbu menší hostinské místnosti v podobě srubové chaty, tanečního parketu se zastřešeným prostorem pro muzikanty, jednoduchých stolů s lavičkami a příjezdové cesty v délce asi 200 metrů. Výletiště se nachází u malé přehrádky na Hluzovském potoku.

Mezi další velké akce patří vybudování obchodu se smíšeným zbožím, a to na místě starého obecního domu, dále kanalizace a úprava návsi po generální rekonstrukci okresní silnice v obci.

V letech 1997, 2006 a 2009 se členové sboru aktivně zapojili do odstraňování škod po ničivých povodních, které Černotín i Hluzov postihly.

V současnosti hasiči organizují řadu společenských akcí, které jsou v obci již tradicí, například vodění medvěda, kácení máje nebo pyžamový bál.

Sportovní činnost zajišťuje družstvo mužů a mužů nad pětatřicet let. Sbor dobrovolných hasičů Hluzov sídlí díky obecnímu úřadu v zrekonstruované hasičárně a disponuje dostatečným technickým vybavením.