Vlkoš

Nejstarší písemná zpráva o obci pochází z roku 1294, kdy bratři Hartleb a Vítek z Dubňan darovali její polovinu velehradskému klášteru.

V zemských deskách je uvedeno, že v roce 1348 byl Vlkoš podle majitelů rozdělen na tři části – velehradskou, ovesnou a vladyckou. Místní části Vlkoše je Kanovsko, to bylo do roku 1951 samostatnou obcí. Kdy bylo Kanovsko založeno a komu patřilo se dnes neví.

V roce 1261 daroval Přemysl Otakar II. olomouckému biskupu Brunovi několik vesnic v hulínském kraji, mezi nimiž bylo i Kanovsko. Název Vlkoše je nejspíš odvozen od základního slova vlk. Ten Vlk, asi majitel, možná zakladatel dějiny, byl snad malý nebo menší postavy, proto mu říkali Vlkoš, což je asi zdrobnělé slovo od slova vlk.

Jednou z významných památek v obci je mlýn, který byl postaven v roce 1348, je tak vzácnou a významnou technickou památkou a je zapsán ve Státním seznamu nemovitých památek.

K dalším památkám patří Kostel svatého Prokopa či Kaple svatého Cyrila a Metoděje.

Lipník nad Bečvou

Za posledních 100 let se v Lipníku, který dostal v roce 1919 přídomek "nad Bečvou", rozvinuly téměř všechny druhy sportů. Tělovýchovné organizace v Lipníku vznikaly na principu dobrovolnosti a opíraly se o aktivitu, výrazný zájem a nadšení jednotlivců.

V Lipníku byly hned čtyři tělovýchovné organizace - Sokol, Orel, Dělnická tělovýchovná jednota a Junák. Nejdelší tradici z těchto organizací má nepochybně tělovýchovná jednota Sokol.

Po nezdařilých pokusech již v roce 1884, a pak roku 1891 se jednota trvale ustavila a velmi čile začala rozvíjet svoji činnost v roce 1892.

Druhou nejstarší jednotou pak byla tělovýchovná jednota Orel, která byla založena v roce 1910. O výchovu tělesné zdatnosti a třídního uvědomění se starala Dělnická tělovýchovná jednota, která byla ve městě založena v roce 1912.

Skutečným základním a hlavním činitelem v městské struktuře sportovního dění se ale stal Dělnický sportovní klub, s tím postupně splynuly všechny sportovní disciplíny, které ve městě vyvíjely činnost, včetně kopané, která nakonec převzala vedoucí roli.

Později zde našli sportovní vyžití i členové rozpuštěných tělovýchovných organizací.