„Pracovní skupina, která se vzhledem repliky studny zabývala, posuzovala různé návrhy. Nakonec jsme došli k variantě, která studnu vizuálně propojí s nedalekým Památníkem jednoty bratrské v ulici Na Marku. Podobně jako on bude i studna podsvícená,“ shrnul Miloslav Dohnal, vedoucí odboru majetku přerovského magistrátu.

Obnovit funkci studny z Pernštejnského období, která má podle posledního měření hloubku 17 metrů, nebylo cílem. Město chce tento prvek pouze připomenout.

„Nástavba kamenného obvodu by se měla vytáhnout nad terén. Nahoře bude bezpečnostní sklo, aby lidé nevhazovali nic dovnitř, a po obvodu počítáme s dřevěnými prvky. Ty umožní venkovní posezení. Zatím jsme ale pouze ve fázi studie - při zpracování projektu může dojít k úpravám,“ zmínil.

Replika studny na sebe upoutá pozornost nejen nasvícením, ale i citátem J. A. Komenského, vyraženým po obvodu: „Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou.“

Tento nápis bude nasvícený tak, aby upoutal zraky návštěvníků i ve večerních hodinách. V blízkosti nového prvku budou i informační bannery, které přiblíží historii místa.

Lípy čeká kácení

Symbolem Horního náměstí jsou dnes vzrostlé lípy, které čeká kácení. Město se je snažilo dlouho zachránit, protože jsou pro řadu Přerovanů srdeční záležitostí. Jejich stav je ale natolik špatný, že jiná možnost není.

„Úředníci magistrátu mají v ruce několik posudků, které se zabývají zdravotním stavem šestice stromů a návrhem opatření. Dendrologové už v roce 2006 označili stav lip jako zhoršený. Některé stromy měly už před patnácti lety zlomené kosterní větve s vazbou, dutiny v kmeni a posudek zmiňuje i prosychání koruny,“ přiblížil už dříve Petr Školoud z odboru majetku přerovského magistrátu.

Podle Svatavy Doupalové z odboru majetku je kácení lip nevyhnutelné.

„Na jejich místě vysázíme nové - půjde však o jiný druh - nebudou to lípy srdčité, ale velkolisté. Ty mají menší koruny a nedosahují takové výšky,“ řekla. Architektka města odsouhlasila tři stromy.

Město by chtělo zahájit práce na zvelebení místa ještě v letošním roce.

„V rozpočtu je tato částka zahrnuta a činí 3 miliony 25 tisíc korun. Studie už je hotová a projektová dokumentace se zpracovává. Chtěli bychom v letošním roce alespoň začít,“ upřesnila náměstkyně primátora Hana Mazochová (ANO).

Artefakty z hlubin

Dno studny prozkoumávali už před rokem přerovští archeologové, kterým se podařilo z hlubin vyzvednout zajímavé artefakty. Objevili na dně třeba hliněné kuličky, s nimiž si hráli přerovští chlapci před sto dvaceti lety, mosazné krejcary ze druhé poloviny 19. století či mince z období protektorátu.

Unikátem byl i soubor zlomků porcelánového nádobí. Badatelé vyzvedli i torzo koloběžky, dřevěný nůž nebo části nábytku obyvatel měšťanských domů na Horním náměstí.

„Cenný byl i nález munice - prázdné nábojnice z první světové války nebo torza granátu ze druhé světové války. Kvůli tomuto objevu jsme museli dokonce přivolat na místo pyrotechnickou službu,“ popsal archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk.