Jan Zatloukal bydlí v Troubkách. Žije se zbytkovým zrakem, pomůcky a vymoženosti dnešní doby se za roky podle něj posunuly hodně dopředu.

„Nedá se to srovnat. Musíte být samostatný a nebát se hluku, ale pokud se zajímáte, chcete chodit mezi ostatní, tak je to dnes jednodušší," říká. Působí také jako předseda oblastní odbočky SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) v Přerově.

Úřady, pošty, nádraží a další důležitá místa jsou opatřena takzvanými majáčky, pomocí speciálního ovladače tak nevidomý či slabozraký ihned zjistí, kde se nachází.

Mezi nejnovější pomůcky teď patří reliéfní plánky o rozměrech 40 krát 50 centimetrů. Hmatově i barevně vyobrazují ve třech vrstvách budovy, chodníky, zeleň, zastávky, silnice, koleje, přechody pro chodce, případně i řeky. Orientačně důležitá místa jsou popsána v běžném a Braillově písmu.

„Nevidomý získá hmatovým prohlížením plánku lepší představu zobrazeného prostoru. Výhodné je to pro ty, kteří se v daném prostoru pohybují, znají konkrétní trasy a hmatovým prohlížením zjistí, jak vypadá okolí, jak jsou od sebe vzdáleny například různé objekty, veřejná prostranství, zastávky, velikost nádraží a různé vzájemné souvislosti," vysvětluje Petr Bradáč z TyfloCentra Olomouc, která má projekt na starost.

Mladší používají GPS v mobilech

Plánky pomohou také nevidomým, kteří se v daném prostoru chtějí naučit pohybovat, aby jej lépe poznali a vytvořili si představu o dané lokalitě.

Zároveň poslouží těžce slabozrakým, kteří zrakově nezachytí větší prostranství. Ti ocení i barevné provedení.

Skutečností je, že přijít a vyzkoušet si mapy, bývá pro mnohé s poruchou zraku tou největší bariérou.

„Lidé neradi cestují, někteří zůstávají v domácím prostředí. Pokud přijdou, tak s nimi můžeme trasy projít, místa si pak prohmatají na mapách. Pravda je, že se to týká spíše starších, mladší ročníky dnes už používají GPS, které mají v mobilech," zmiňuje Dagmar Staňková, sociální pracovnice v přerovské pobočce.

Reliéfní plánky oceňuje i pan Zatloukal.

„Zatím se orientuji, ale je to rozhodně dobrá věc. Člověk si ošahá a ví, kde je, a lépe si místa uloží do paměti. Důležité je si to projíždět pořád. Je to velká pomoc," uzavírá. (ina)

Seznam reliéfních plánků v regionu

Přerov – vlakové nádraží: vyobrazuje nádraží po rekonstrukci, budovu, nástupiště, podchody a kolejiště.
Přerov – autobusové nádraží: znázorňuje prostor autobusového nádraží.
Přerov – historické centrum města 1: znázorňuje okolí náměstí T. G. Masaryka a Horního náměstí.
Přerov – historické centrum města 2: v centru města znázorňuje především úřady (budovy magistrátu, pošta).
Hranice – autobusové nádraží: znázorňuje prostory autobusového nádraží.