Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu vybírala porota mezi sedmi díly. Vítěz i finalisté se etablovali ze tří desítek nominovaných prací, které Česká komora architektů představila v červnu tohoto roku.

Celkově se o Českou cenu za architekturu v šestém ročníku ucházelo 170 realizací dokončených v posledních pěti letech.

Hlavní cenu udělili porotci Miroslavu Pospíšilovi a Martinu Karlíkovi za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýna. Autoři z olomouckého atelieru-r zvolili koncepci respektující historický objekt, vedeni snahou o zachování jeho charakteru.

Cílem bylo najít nejen optimální způsob zastřešení paláce, ale i přiblížení jeho historického vývoje návštěvníkům ve všech původních úrovních. Tento záměr vedl k myšlence vložení soudobých architektonických prvků do historické stavby a k propojení přízemí s vyššími podlažími paláce, která byla dosud veřejnosti nedostupná.

Nové konstrukce nechali autoři vložit do již existujících otvorů palácového torza a řešili je v soudobém designu. Díky tomu je srozumitelné, které části stavby jsou původní a které nové. Výsledkem je také přiblížení moderní architektury široké veřejnosti.

Porota ve svém hodnocení nastínila, že „kromě formální a technické kvality se vynikající architektonické práce vyznačují tím, že jsou schopny žít v historii, vytvářet nové příběhy ve vztahu ke společnosti a místům, jinými slovy, že jsou vitální.“

Hrad Helfštýn se přitom podle ní po rekonstrukci stal „prostorem k prozkoumávání a objevování, a to prostřednictvím netriviálních, a částečně labyrintových a nečekaných sledů místností, průchodů, vyhlídek, otevřených oken a teras, z nichž lze krajinu a okolí pozorovat a vnímat.“

Na projektu rekonstrukce je podle porotců patrný „precizní analytický a kritický přístup, díky němuž si autoři mohli dovolit radikální, ale zároveň citlivý vstup.“ Porota uvedla, že udělení první ceny projektu obnovy hradu Helfštýna bylo jednomyslné ze dvou vzájemně se doplňujících důvodů.

Za prvé - projekt vyjadřuje autonomní smysl architektury jako umělecké a tvůrčí činnosti, která stavbou dává tvar prostoru a za druhé - projekt reprezentuje a pokud možno shrnuje bohatství, životní kvalitu a občanský smysl mnoha kvalitních architektonických prací nominovaných na letošní Českou cenu za architekturu.

Autora vítězného návrhu Miroslava Pospíšila úspěch velmi těší.

„Jeden z hlavních důvodů, proč jsme toto ocenění získali, je podle mě to, že se nám podařilo dokázat, že lze kombinovat moderní architekturu s památkovými stavbami a tyto časově odlišné vrstvy spolu mohou komunikovat a mohou probudit historickou budovu do nové etapy života,“ uvedl.