„Podali jsme žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava o poskytnutí dotace na úpravu centra města. Pokud s ní uspějeme, rádi bychom realizovali rekonstrukci náměstí, která by byla šetrná k historickému rázu tohoto místa, v následujícím roce," uvedl starosta Kojetína Jiří Šírek.

I když město v žádání o finance neuspěje, hodlá úpravy středu města, kde stojí radnice, provést na etapy v dalších letech.

„Celkové náklady projektu odhadujeme na zhruba třicet milionů korun, z nichž bychom mohli okolo pětadvaceti milionů obdržet z dotací. Kdyby se tak stalo, provedeme rekonstrukci pravděpodobně v příštím roce někdy od jara do podzimu. V opačném případě se bude realizovat na části v dalších třech, čtyřech letech," vysvětlil starosta.

Významnou změnu by měla dostat především kašna, která je v současné době v dezolátním stavu.

„Zatím uvažujeme, jak by nový vodní prvek mohl vypadat. Konečná podoba ale zatím není stanovena, existuje více zpracování," uzavřel.