Organizace Fairtrade sdružuje pěstitele ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky a zajišťuje, aby tito lidé dostali za svou práci spravedlivou odměnu, která jim umožní vést důstojný život. Zaměstnanci na fairtradeových plantážích mají jistou minimální mzdu, která pokrývá náklady na dostatek jídla, zdravotní péči, vzdělání pro děti a další nezbytnosti.

Fairtrade také dbá na bezpečné pracovní podmínky těchto pěstitelů, garantuje dodržování lidských práv, zakazuje vykořisťování, dětskou a nucenou práci.

Fairtrade také garantuje šetrný přístup k životnímu prostředí. Naše planeta se potýká s klimatickými změnami a ačkoli k nim pěstitelé přispívají nejméně, bojují s jejími následky nejvíce. Živobytí milionů pěstitelů tak ohrožují vyšší teploty, sucho, záplavy, extrémní počasí, eroze půdy, nemoci plodin apod.

Koncert k výročí 100. let od úmrtí arcibiskupa A.C. Stojana v Beňově.
Koncert k výročí 100. let od úmrtí arcibiskupa A.C. Stojana v Beňově

Proto jsme se rozhodli stát se součástí kampaně Fairtradeová města a školy a podpořit tak tuto myšlenku spravedlivého obchodu. V úterý 29. května se nám podařilo za podpory města Kojetína zrealizovat projektový den s názvem Řekni to růží, jehož cílem bylo rozšířit informace o fair trade také do života občanů města Kojetína.

Řekni to růží, Gymnázium Kojetín.Řekni to růží, Gymnázium Kojetín.Zdroj: Se souhlasem Moniky Štefkové

Žáci zapojení do kampaně oslovili místní obchodníky a instituce, seznámili je s principy fair trade a požádali je o pomoc v šíření osvěty, a sice o umístění tištěných propagačních materiálů ve svých prostorách.

Jako poděkování za vstřícnost, ochotu a věnovaný čas předali žáci zaměstnancům a majitelům fairtradeové růže, které jsme mohli zakoupit díky sponzorskému daru města Kojetína a které byly vypěstovány v důstojných podmínkách, bez využití dětské práce a s ohledem na životní prostředí.

Beseda spisovatelky Ivony Březinové v ZŠ Osek nad Bečvou.
Jak přilákat děti k četbě? Základní škola v Oseku nad Bečvou si poradila

A protože myšlenka fairtrade je spojená i s podporou lokálních potravin, předali jsme také lokální dárek, kojetínskou mouku, kterou nám jako sponzorský dar věnoval Mlýn Kojetín.

Velmi nás potěšilo, že fairtradeové produkty nejsou v Kojetíně ničím nedostupným. Lze je zakoupit na několika prodejních místech. Stejně tak nám udělal radost příslib vedení Školní jídelny Kojetín zařadit fairtradeové produkty dle možností do své nabídky. Zviditelnit závazek gymnázia k fair trade nám pomůže také Městská knihovna.

Přáli bychom si, aby se princip Fairtrade čím dál víc dostával do povědomí veřejnosti a získal si její podporu. I do budoucna tedy plánujeme obohatit náš veřejný prostor nějakou další zajímavou lokální akcí.

V. ročník akce Střední Haná na kole.
Do Měrovic nad Hanou dorazilo na sedm set cyklistů z mikroregion Střední Haná

Velké poděkování patří jak vedení a zastupitelstvu města Kojetína, tak vedení Mlýna Kojetín, bez jejichž sponzorské podpory by se nám nepodařilo tento projekt uskutečnit. A samozřejmě také vedení gymnázia, které je osvětovým aktivitám nakloněno a umožňuje tak našim žákům stát se aktivními občany.

Monika Štefková,
Gymnázium Kojetín