Každoroční snížení hladiny řeky potrvá od 19. do 26. července, kdy vodohospodáři opět začnou s napouštěním.

„Pracovníci Povodí Moravy provedou kompletní prohlídky jezové konstrukce a nezbytné opravy. V letošním roce mimo jiné také výměnu oleje z hydraulického okruhu. V lokalitě nad jezem bude pracovat těžká technika," uvedla mluvčí Gabriela Tomíčková.

V místech U loděnice se začne s těžbou štěrkopískových nánosů. Je totiž nutné zvýšit průtočný profil, a tím i kapacitu koryta řeky v problematické části vtoku Bečvy do intravilánu Přerova. Jedná se o preventivní zásah pro přípravu koryta na zimní a jarní ledochody.

„Předpokládáme, že takto vytěžíme asi tři tisíce tun nánosů, které prozatím uložíme na mezideponii, tedy místo k tomu předem určené a konzultované i s ekology," upřesnil David Fína, ředitel závodu Horní Morava.

Rozhrnou i nánosy u Tyršova mostu

Souběžně s tím budou v souladu s požadavky ochrany přírody rozhrnuty štěrkopískové nánosy u Tyršova mostu. A to z míst u levého břehu k pravému, kde je štěrkopísku málo.

Takto zvolená technika nezatíží napjatou dopravní situaci v Přerově, protože se bude pracovat výhradně v korytě Bečvy.

„Přemístěné nánosy budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dále po toku až do podjezí, kde budou znovu sedimentovat. Jedná se o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody," upřesnila mluvčí.

Na správné dodržování ekologických zásad bude po celou dobu akce dohlížet biologický dozor. Samotný způsob provádění prací byl mimo jiné projednáván s vládními i nevládními organizacemi ochrany přírody.