SOUVISEJÍCÍ: Kraj: Poplatky dál proplatíme, musíte ale poslat účet

Kraj proplácí regulační poplatky pouze v některých nemocnicích – Prostějov, Šternberk a Přerov a dalších krajem zřizovaných zdravotnických subjektech.

ČSSD totiž ve volbách slíbila, že na půdě parlamentu prosadí placení regulačních poplatků ve zdravotnictví, což se zatím podařilo u dětí. Proti tomu, že se někde proplácejí a jinde ne, se ozvali v Olomouckém kraji jako první lékárníci. Poukazovali na nerovnou konkurenci a diskriminaci zákazníků.

Nelíbí se jim, že kraj v tom chce pokračovat.

„Pořád to bude zvýhodňování někoho a ještě k tomu za veřejné peníze. Toto není řešení. V důsledku jsou znevýhodňování pacienti, kteří nemají možnost dojet do lékárny, kde jsou poplatky propláceny,“ uvedl mluvčí České lékárnické komory Aleš Krebs.

Nelibě nese rozhodnutí kraje i soukromá nemocnice v Hranicích:

„Mrzí nás to, o to více, že nemocnice, kterým jsou poplatky propláceny, jsou také nestátní, nejsou krajské, ale spadají pod holding Agel. Rozhodnutím kraje jsou lidé z našeho regionu znevýhodnění, navíc regionu, který není nijak ekonomicky silný, kde se uzavřela velká továrna a narostla nezaměstnanost,“ uvedl ekonomický náměstek nemocnice Zdeněk Pavelka.

Nespokojené hlasy se ozývaly i ze Šumperska.

„Je to nespravedlivé. Někde to proplácet a jinde ne, to rozhodně není v pořádku, to snad cítí každý. Mělo by to být řešeno systémově a fungovat jednotné pravidlo pro celý kraj. Jsem přesvědčen, že nějaká regulace by být měla, ale poplatky by měly jít pojišťovnám,“ uvedl Stanislav Dvořák z obce u Šumperka.

Příští rok 40 milionů na poplatky

Kraj letos vyčlenil v rozpočtu na úhradu regulačních poplatků padesát milionů korun. Během roku však částku v rámci úsporných opatření snížil na sedmatřicet milionů, z nichž do října lidem na poplatcích vrátil bezmála devětadvacet milionů.

„Zbývá ještě listopad a prosinec. Podle propočtů to vyjde na těsno,“ informoval náměstek hejtmana Michael Fischer. Na rok 2010 plánuje na poplatky 40 milionů korun.

Největší nemocnice v Olomouckém kraji – Fakultní nemocnice Olomouc – vybrala na regulačních poplatcích od pacientů bezmála 32 milionu korun. Protože vybírání nařizuje zákon, musí v případě těch, kteří poplatky neuhradí ve lhůtě splatnosti, přistoupit k upomínání a poté vymáhání.

„Nejprve je upomínáme a po opakovaném neuhrazení předáváme k vymáhání právní cestou. Takových případů je během posledních dvou let několik stovek,“ uvedl mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

Z poplatků v loňském roce hradila především budování venkovního orientačního systému.

„Do konce letošního roku by mělo být z těchto peněz pořízeno 300 nových lůžek pro pacienty onkologické kliniky, II. interní kliniky, III. interní kliniky a neurologické kliniky. Lůžka budou dodána ještě do konce letošního roku,“ sdělil.

Hranická nemocnice na regulačních poplatcích letos vybrala od pacientů 4,5 milionu korun. Ty investovala do přístrojového vybavení, zejména diagnostických přístrojů.

Poplatky před soudem

Poplatky se již zabývají soudy, které předběžným opatřením rozhodly o zastavení proplácení například v prostějovské nemocnici. Ve správním řízení je letos řešily i zdravotní pojišťovny, které uložily zdravotnickým zařízením za proplácení pokuty.

„Odvolali jsme se proti tomu a naše námitky rozhodčí orgán pojišťovny uznal. S odvoláním jsme uspěli,“ reagoval Tomáš Želazko, mluvčí holdingu Agel, pod který nemocnice v Prostějově, Šternberku a Prostějově spadají.

Poplatky se zabývá i ministerstvo vnitra, které si na jaře a poté ještě v červenci vyžádalo podklady úřadů, aby mohlo postupy jednotlivých krajů analyzovat.

„Ministerstvo dospělo k závěru, že úhrada regulačních poplatků za pojištěnce jednotlivými kraji je v rozporu s platným zněním zákona o veřejném zdravotním pojištění, především tím, že kraje překračují meze své působnosti a svým postupem zbavují pojištěnce jejich zákonné povinnosti, čímž dochází k eliminaci regulačního efektu poplatků,“ uvedl mluvčí resortu Vladimír Řepka s tím, že všem krajům s výjimkou kraje Plzeňského byla koncem října zaslána v souladu se zákonem o krajích výzva ke zjednání nápravy usnesení krajských orgánů, jimiž bylo o systému úhrady rozhodnuto.

„Pokud tak neučiní, předpokládá zákonná úprava dozorového procesu zahájení řízení o pozastavení výkonu uvedených usnesení,“ uvedl Řepka.

Ministerstvo podle jeho slov nyní čeká na vyjádření všech hejtmanství.

„Až poté rozhodneme, zda a s kterými případně zahájíme správní řízení. Termín na odpověď uplyne 21. prosince. Řízení bude zahájeno nejdříve v lednu,“ dodal mluvčí.

Podle olomouckého vicehejtmana Fischera však není ministerstvo vnitra tím, kdo by měl posuzovat zákonnost systému.

„Jediným, kdo je oprávněn to říct je soud. Proto také ministerstvo koná velmi opatrně. Vyměňujeme si stanoviska renomovaných právníků na jedné i na druhé straně a nespějeme k nějakému závěru,“ sdělil.