Přerovu totiž chybí regulační plán, který by určoval, jaké stavby mohou v historické části vyrůst a co sem naopak nepatří.

Obyvatelé Přerova totiž už delší dobu poukazují na vzhled objektu ve Wilsonově ulici, který zaplnil bývalou proluku a zamezil výhledu na hradby. Proti vůli investora jsou ale lidé bezmocní.

„My důchodci jsme tu měli příjemné posezení s výhledem na věž, mohli jsme si kolem kašny U Neptuna zkrátit cestu na Horní náměstí,“ zavzpomínala si důchodkyně z Přerova.

To už je ale dávno pryč. Lidem nezbývá, než se dívat na to, jak proluku ve Wilsonově ulici zastavěla konstrukce nového bytového domu. „Pan majitel říkal, že až to bude hotové, do kontextu centra to zapadne. Tak věřím tomu, že si vybral dobré architekty,“ doufá starší muž.

A doufat, to je to jediné, co lidé mohou. Podle šéfa odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavla Juliše totiž neexistují dostatečně účinné páky, které by podnikatele mohly usměrnit.

„Zákon nám neumožňuje výstavbu v historické části města účinně regulovat v souladu se zájmy památkové péče, “ vysvětlil Juliš.

Právě odbor životního prostředí vydává podle jeho slov k projektu závazné stanovisko. „Toto stanovisko je ale vždy do určité míry subjektivní a v rámci správního řízení se stavebníkům často daří s ním úspěšně polemizovat,“ podotkl šéf odboru.

Kvůli ochraně urbanistického vzhledu historických částí mají proto některá města regulační plán, který je podrobnější než územní plán. Regulační plán může totiž jasně určit, co ještě do historického jádra patří a co už nikoliv. „Tento plán Přerovu chybí. Objekt ve Wilsonově ulici přitom není jedinou stavbou, která by mohla vzhled širšího centra změnit,“ zmínil se šéf odboru životního prostředí.

Nevyužitých ploch v centru je totiž dost. „Stačí, když někdo přijde s jakýmkoliv nápadem a má vůli opakovaně předkládat návrh, který je zcela nepřijatelný. Nakonec ho prosadí,“ poznamenal Juliš.

Nová stavba objektu ve Wilsonově ulici se nelíbí ani přerovským radním. „Ten dům neměl v této části města nikdy vyrůst,“ soudí třeba náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS). Město sice mělo možnost v minulosti parcelu koupit, ale neučinilo tak. Přerovští radní tedy pouze doplácejí na ne příliš šťastný krok svých předchůdců.

Podle novely zákona o státní památkové péči může orgán památkové péče uložit stavebníkům v případě porušení podmínek závazného stanoviska až milionové sankce, nemůže ale nařídit odstranění nevhodné stavby.

„Z památkového hlediska jsou chráněny a sledovány základní hmotové struktury, tvar střešního pláště, výška hřebene střechy nebo třeba výška okapu,“ vyjmenoval některé hlídané parametry Josef Březina z územního pracoviště Národního památkového ústavu.

Městská památková zóna zahrnuje v Přerově Horní náměstí, hradby a část přilehlých ulic. „S většinou stavebníků v centru jsme se zatím vždy domluvili na nějakém přijatelném řešení, “ řekl Březina.

Důvodem toho, že má stavba objektu ve Wilsonově ulici stávající vzhled, je podle památkářů skutečnost, že investor nakonec změnil svůj původní projekt.